08.09.21

КТП для 9 класу (з наскрізними лініями та ключовими компетентностями)

                                           Календарно-тематичне планування

із зарубіжної літератури

для учнів 9 класу

на І семестр 2021-2022 навчального року

учителя зарубіжної літератури

_________________________________

__________________________________

 

Складено відповідно до програми Світова література. 5 – 9 класи. Програма для закладів загальної середньої освіти – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804

Схвалено на засіданні методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін (протокол №      від    )             

 

Умовні позначення

Наскрізні лінії:

«Екологічна безпека і сталий розвиток» - НЛ-1

«Громадянська відповідальність» - НЛ-2

«Здоров’я і безпека» - НЛ-3

«Підприємливість і фінансова грамотність» - НЛ-4

 

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовою – 1

Спілкування іноземними мовами – 2

Математична компетентність – 3

Основні компетентності у природничих науках і технологіях – 4

Інформаційно-цифрова компетентність – 5

Уміння вчитися впродовж життя – 6

Ініціативність і підприємливість – 7

Соціальна та громадянська компетентність – 8

Обізнаність і самовираження у сфері культури – 9

Екологічна грамотність і здорове життя - 10

Тема

Наскрізні лінії

Ключові

компетент-

ності

Дата

Учень/учениця:

Вступ

 

1

 Літературні жанри і стилі.

Перехідні явища в літературі.

усвідомлює зв’язок різних ознак культурного, соціального,технологічного розвитку людства (НЛ-1)

цінує спільну працю, громадянську ініціативу (НЛ-2)

1, 3,6,8,9

 

Просвітництво

 

2

Історичні умови та провідні ідеї Просвітництва. Вплив філософії на літературу й культуру доби. Художні напрями (просвітницький класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм).

усвідомлює важливість креативності та переваги спільної діяльності задля досягнення мети (НЛ-4)

1,3, 4, 5, 6, 8, 9

 

3

Джонатан Свіфт «Мандри Лемюеля Гуллівера» (1 частина). Історія створення роману. Просвітницькі ідеї у романі «Мандри Лемюеля Гуллівера».

осмислює значення безпечної поведінки в критичних ситуаціях (НЛ-3)

1, 3, 4, 5, 6, 8, 9

 

4

Образ Гуллівера як втілення концепції нової людини.

ставить перед собою мету й системно працює для її реалізацією (НЛ-4)

1, 6, 8,9

 

5

Жанрова своєрідність роману Свіфта. Засоби комічного. Езопова мова.

розуміє роль ініціативи в суспільстві (НЛ-3)

1, 3, 5, 6, 8

 

6

Розвиток мовлення. Твір-роздум у публіцистичному стилі за романом Д. Свіфта на одну із запропонованих тем.

1, 9

 

7

Роль Й.В. Ґете в історії Просвітництва. Ідея кохання і щастя у «Травневій пісні», ознаки фольклору.    Нове розуміння природи у ліриці Й.В. Ґете. Міфологічний зміст образів вірша «Вільшаний король».

усвідомлює особисту відповідальність за стан навколишнього середовища (НЛ-1)

1, 6, 8, 10

 

8

Волелюбні мотиви та протистояння образів персонажів у  «Прометеї». Образ Прометея.  

ставить перед собою мету й системно працює для її реалізацією (НЛ-4)

1, 6, 8, 9

 

9

Просвітницька ідея об’єднання людства в оді «До радості» Ф. Шиллера. Пафос твору, який став гімном Євросоюзу.

розуміє роль ініціативи в суспільстві (НЛ-3)

1, 2, 6, 8, 9

 

10

Виразне читання напам’ять вірша «До радості»

1, 9

 

11

Контрольна робота. Вступ. Просвітництво. Тест.

1,9

 

Романтизм

 

12

Історичні, естетичні, філософські чинники розвитку романтизму. Специфіка німецького романтизму і творчість

Г. Гейне. «Книга пісень» Г. Гейне.

усвідомлює взаємозв’язок людини і навколишнього середовища (НЛ-1)

1, 3, 6, 8, 9

 

13

 Утілення високого почуття кохання у віршах Г. Гейне («На півночі кедр одинокий…», «Не знаю, що стало зо мною…», «Коли розлучаються двоє…»).   Особливості поетичної мови творів.

усвідомлює взаємозв’язок людини і навколишнього середовища (НЛ-1)

1, 3, 6, 8, 9, 10

 

14

 Виразне читання напам’ять вірша Г. Гейне «Не знаю, що стало зо мною…»

1, 9

 

15

Вплив творчості Дж. Байрона на розвиток романтизму в Європі. Протиставлення мрії і дійсності у ліриці поета. Фольклорні та біблійні мотиви у віршах Дж. Байрона («Хотів би жити знов у горах…», «Мій дух як ніч…»).

усвідомлює взаємозв’язок людини і навколишнього середовища (НЛ-1)

1, 2, 3, 6, 8, 9, 10

 

16

Українська тема в поемі  Байрона «Мазепа». 

визначає тактику поведінки в небезпечних ситуаціях (НЛ-3)

1, 2, 4, 5, 6, 8, 9

 

17

Розвиток мовлення. Усна характеристика літературного героя. Образ Мазепи.

оцінює проблему і відповідно до цього ухвалює рішення (НЛ-4)

1, 9

 

18

Контрольна робота. Твір-роздум за поемою Байрона «Мазепа» на одну із запропонованих тем.

1, 9

 

Взаємодія романтизму і реалізму

 

19

 Значення творчості О. С. Пушкіна для розвитку російської та світової літератури. Провідні мотиви його лірики.

оцінює проблему і відповідно до цього ухвалює рішення (НЛ-4)

1, 4, 6, 8, 9

 

20

Тема призначення мистецтва і кохання у віршах О.Пушкіна («Я пам’ятник собі поставив незотлінний…», «Я пам’ятаю мить чудову…», «Я вас кохав…»)

усвідомлює взаємозв’язок людини і навколишнього середовища (НЛ-1

1, 2, 6, 8, 9

 

21

Взаємодія романтизму і реалізму в романі «Євгеній Онєгін».

усвідомлює взаємозв’язок людини і навколишнього середовища (НЛ-1

1, 2, 6, 8, 9

 

22

Реалістичне висвітлення романтичних тем (кохання, відчуження особистості, життя і смерті, розладу мрії та дійсності тощо) і образів (Онєгін, Тетяна, Ленський,  Ольга). Дзеркальна композиція.

оцінює проблему і відповідно до цього ухвалює рішення (НЛ-4)

1, 2, 6, 8, 9

 

23

Зображення різних сфер життя (історії і сучасності, столиці і провінції, народних звичаїв і кола культурних інтересів суспільства).

оцінює проблему і відповідно до цього ухвалює рішення (НЛ-4)

1, 2, 5, 6, 8, 9

 

24

Художнє новаторство О. С. Пушкіна (у жанрі, мові, авторській позиції, підході до зображення дійсності). Образ автора.   Традиції світової літератури і культури у творі (вплив Дж. Байрона та ін.).

оцінює проблему і відповідно до цього ухвалює рішення (НЛ-4)

1, 2, 5, 6, 8, 9

 

25

Мотиви світової скорботи у ліриці

М. Ю. Лермонтова. Зв’язок творчості митця із традиціями європейського романтизму (Дж. Байрона, Г. Гейне та ін.).

усвідомлює взаємозв’язок людини і навколишнього середовища (НЛ-1

1, 2, 3, 6, 8, 9

 

26

Особливості розвитку сюжету й композиції в романі «Герой нашого часу». Зв’язок твору з історичною та духовною атмосферою доби.

визначає тактику поведінки в небезпечних ситуаціях (НЛ-3)

1, 3, 5, 6, 8, 9

 

27

Складність образу Печоріна, його духовна трагедія.

визначає тактику поведінки в небезпечних ситуаціях (НЛ-3)

1, 3, 5, 6, 8, 9

 

28

Новаторство Лермонтова в жанрі роману.

оцінює проблему і відповідно до цього ухвалює рішення (НЛ-4)

1, 5, 6, 8, 9

 

29

Контрольна робота. Взаємодія романтизму і реалізму.  Тест.

1, 9

 

30

Позакласне читання. Е. Сігел «Історія одного кохання». Розповідь про зворушливе і трагічне кохання.

усвідомлює взаємозв’язок людини і навколишнього середовища (НЛ-1

1, 5, 6, 8, 9

 

31

Позакласне читання. Е. Сігел «Історія одного кохання». Проблеми життя і смерті, любові і відданості у творі.

усвідомлює взаємозв’язок людини і навколишнього середовища (НЛ-1

1, 5, 6, 8, 9

 

32

Систематизація і узагальнення вивченого у І семестрі.

1, 4, 6, 9

 

                                                                                          Учитель ____ ________________________  

                                                                                        Погоджено __________________________

                                                                                       Директор ___ ________________________