Календарне планування

Календарно-тематичне планування

із зарубіжної літератури

для учнів  7, 9, 10, 11 класів

та мистецтва для учнів 8, 9 класів

на ІІ семестр 2023/2024 навчального року

Складено відповідно до програм, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 03 серпня 2022 року № 698:

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА. 7 – 9 класи. Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти;

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА. 10 – 11 класи. Рівень стандарту. Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти.

МИСТЕЦТВО. 5 - 9 класи. Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти.


 Схвалено на засіданні методичної комісії вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін (протокол №   від    )


7 клас


Дата

Тема уроку

Примітка

Дружба і кохання 

31

10.01

Віхи життєвого і творчого шляху Шолом-Алейхема. Відображення у його творах культури та долі єврейського народу.


32

15.01

Тема кохання в повісті Шолом-Алейхема «Пісня над піснями». Еволюція героїв (Шимек і Бузя) у часі. 


33

17.01

Біблійні мотиви в повісті Шолом-Алейхема «Пісня над піснями». Утвердження етичних цінностей у творі.


34

22.01

Вірші зарубіжних поетів про дружбу і кохання: Р. Бернс «Моя любов…».

Напам’ять

35

24.01

Й. В. Ґете «До моїх пісень…». Поетизація високого почуття кохання, розкриття у вірші його впливу на людину. 


36

29.01

П’єр Ронсар  «До того, як любов у світ прийшла…». Поетизація високого почуття кохання, розкриття у вірші його впливу на людину.


37

31.01

Г. Гейне «Коли настав чудовий май…». Поетизація високого почуття кохання, розкриття у вірші його впливу на людину.

Напам’ять

38

05.02

Адам Міцкевич «Непевність». Поетизація високого почуття кохання, розкриття у вірші його впливу на людину. 


39

07.02

Контрольна робота. Дружба і кохання. Тест.


Літературний детектив

40

12.02

Детектив як жанр літератури, характерні ознаки жанру. Жанрове розмаїття детективів.


41

14.02

Е. А. По – засновник жанру детективу у світовій літературі. 


42

19.02

Захопливий сюжет повісті Е. А. По «Золотий жук». Особливості композиційної будови твору – «розповідь у розповіді», її художнє значення (поєднання різних точок зору, створення емоційної напруги, таємничої атмосфери та ін.). 


43

21.02

Образи Вільяма Леграна, Джупітера, оповідача.


44

26.02

А. Конан Дойл – відомий автор детективних циклів, популярність його героїв у різних країнах. Особливості сюжету і композиції оповідань про Шерлока Холмса. 


45

28.02

Шерлок Холмс як безпосередній учасник розв’язання сімейного конфлікту в оповіданні А. Конана Дойла «Пістрява стрічка».


46

04.03

Сутність «дедуктивного методу» Шерлока Холмса, утвердження в його образі сили інтелекту і моральних якостей. Доктор Ватсон як оповідач. Різні точки зору на події як художній прийом створення атмосфери таємничості.


47

06.03

Контрольна робота. Літературний детектив. Тест.


Світова новела

48

11.03

Новела як літературний жанр, її характерні ознаки, різновиди. О. Генрі – майстер новели. 


49

13.03

Моральні цінності в новелі О. Генрі «Дари волхвів». Біблійні мотиви у творі, художні деталі. 


50

18.03

Новела О. Генрі «Останній листок» – гімн людині, котра здатна на самопожертву заради ближнього. 


51

20.03

Специфіка розкриття образу Бермана (непримітна зовнішність, невдаха, найкращий «шедевр» митця). Образи дівчат, їхня динаміка (Сью, Джонсі). Особливості художньої мови новели, розповідач.


52

25.03

Розвиток мовлення. Усний твір “Порівняльна характеристика Сью та Джонсі”.


53

01.04

Видатний англійський фантаст 

Г. Дж. Уеллс. Точка зору дорослого і дитини в новелі «Чарівна крамниця». «Дива» та їхнє сприйняття персонажами. 


54

03.04

Оповідач твору «Чарівна крамниця» (батько). Особливості дитячого світу. Роль елементів фантастики.


55

08.04

Майстер японської новели 

Р. Акутагава. Утілення ідеї про моральну справедливість у новелі «Павутинка».


56

10.04

Філософський зміст твору «Павутинка». Підтекст. Художні образи новели (Будда, Кандата).


57

15.04

Контрольна робота. Твір-роздум у публіцистичному стилі за вивченими новелами на одну із запропонованих тем.


Сучасна література. Я і світ

58

17.04

Айзек Азімов - автор твору «Фах».


59

22.04

Роздуми про майбутнє людини й людства в творі Айзека  Азімова  «Фах». 


60

24.04

Образ Джорджа Плейтена. Проблема духовної реалізації людини. Розуміння сутності культури й освіти, призначення людини в сучасному світі.


61

29.04

Утвердження сили людського інтелекту, самостійності мислення, творчої уяви, моральних цінностей в творі Айзека  Азімова  «Фах». 


62

01.05

Розвиток мовлення. Твір-роздум за повістю “Фах” на одну із запропонованих тем.


63

06.05

Діана Вінн Джонс - авторка роману «Мандрівний Замок Хаула». 


64

08.05

Поєднання елементів казки та детективу у творі  «Мандрівний Замок Хаула». 


65

13.05

Образ Софі, світ її мрій, бажань, жахів.


66

15.05

Значення художнього прийому чаклунства у творі «Мандрівний Замок Хаула». 


67

20.05

Контрольна робота. Сучасна література. Тест.


68

22.05

Позакласне читання. Реклама самостійно прочитаного твору сучасного зарубіжного письменника.


69

27.05

Позакласне читання. Рекомендація літератури на літо.


70

29.05

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.
9 клас


Дата

Тема уроку

Примітка

Реалізм 

31

11.01

Поняття про реалізм та історія його формування. Характерні ознаки реалізму як літературного напряму (зв’язок із дійсністю, аналітизм, типовість образів і ситуацій, розкриття впливу соціального середовища на людину, критичний пафос, дослідження життя суспільства, психологізм та ін.). Взаємодія реалізму з іншими напрямами XIX ст. (романтизмом, натуралізмом).


32

15.01

Основні віхи творчості та особливості світогляду Оноре де Бальзака. «Людська комедія»: історія написання, художня структура, тематика і проблематика, образи.


33

18.01

Повість «Гобсек» у структурі «Людської комедії». Сюжетно-композиційні особливості твору («розповідь у розповіді»).


34

22.01

Багатогранність образу Гобсека (як соціального типу доби, як філософа та ін.), засоби його створення (портрет, психологічна деталь, монолог, вчинки, філософське ставлення до життя та ін.).


35

25.01

Зрілий етап життя і творчості  Миколи Васильовича Гоголя.


36

29.01

Творча історія п’єси «Ревізор». Критика суспільства в творі.


37

01.02

Образи персонажів п’єси «Ревізор» як відображення аномальної системи, втілення в них соціальних і людських вад.


38

05.02

Образи персонажів як відображення аномальної системи, втілення в них соціальних і людських вад.


39

08.02

Специфіка художнього конфлікту і жанру твору


40

12.02

Особливості сюжету і композиції повісті М. Гоголя «Шинель». 


41

15.02

Образ столиці в повісті М. Гоголя «Шинель» як чужого й ворожого для людини простору. 


42

19.02

Духовне знецінення й занепад особистості в умовах антигуманного суспільства в повісті М. Гоголя «Шинель». 


43

22.02

Критичний пафос повісті М. Гоголя «Шинель». Трактування фіналу (роль фантастики в реалістичному творі). Авторська позиція. 


44

26.02

Контрольна робота. Реалізм. Тест.


Нові тенденції у драматургії кінця XIX–початку XX ст.

45

29.02

«Стара» і «нова драма». Зміни в драматургії кінця XIX – початку XX ст.


46

04.03

Роль Г. Ібсена в розвитку світової драматургії, його новаторство.


47

07.03

«Ляльковий дім» Г. Ібсена як соціально-психологічна драма. Особливості драматичного конфлікту та розвиток сценічної дії (зовнішньої і внутрішньої). Композиція п’єси.


48

11.03

Образна система драми Г. Ібсена “Ляльковий дім”.


49

14.03

Підтекст драми Г. Ібсена “Ляльковий дім”. Символіка твору. Відкритість фіналу. 


50

18.03

Розвиток мовлення. Усний твір “Порівняльна характеристика Нори та Торвальда”.


51

21.03

Особливості світогляду Б. Шоу.


52

25.03

Специфіка втілення античного міфу в п’єсі Б. Шоу «Пігмаліон».


53

01.04

Динаміка образу Елайзи Дулітл.


54

04.04

Ідеї «одухотворення» людини й життя засобами мистецтва, збереження національної культури, розвитку мови в п’єсі Б. Шоу «Пігмаліон».


55

08.04

Контрольна робота. Твір-роздум у публіцистичному стилі за вивченими п’єсами на одну із запропонованих тем.


Література XX–XXI ст. Життя, історія, культура 

56

11.04

Рей Дуглас Бредбері - автор  роману «451° за Фаренгейтом». 


57

15.04

Тривога за майбутнє суспільства в романі-антиутопії Р. Д. Бредбері  «451° за Фаренгейтом».


58

18.04

Тема знецінення культури в романі-антиутопії Р. Д. Бредбері  «451° за Фаренгейтом». Провідні мотиви твору – книги (читання), пожежі, тотального контролю, інакомислення тощо.


59

22.04

Натовп і влада в романі-антиутопії 

Р. Д. Бредбері  «451° за Фаренгейтом».


60

25.04

Важке прозріння особистості в тоталітарному суспільстві в романі-антиутопії Р. Д. Бредбері  «451° за Фаренгейтом».


61

29.04

Розвиток мовлення. Письмовий твір за романом Р. Бредбері на одну із запропонованих тем.


62

02.05

Ерік Вольф Сігел - автор твору  «Історія одного кохання». 


63

06.05

Розповідь про зворушливе і трагічне кохання студента, сина мільйонера, до дочки бідного італійського емігранта в творі  Е. В. Сігела «Історія одного кохання». 


64

09.05

Проблеми життя і смерті, любові й відданості у творі Е. В. Сігела «Історія одного кохання». 


65

13.05

Образи головних героїв твору 

Е. В. Сігела «Історія одного кохання». 


66

16.05

Контрольна робота. Література ХХ-ХХІ ст. Тест.


67

20.05

Позакласне читання. Захист улюбленої книжки сучасного зарубіжного письменника.


68

23.05

Позакласне читання. Рекомендація літератури на літо.


69

27.05

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.


70

30.05

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.10 клас


Дата

Тема уроку

Примітка

Роман ХІХ століття

16

10.01

Роман як жанр літератури, його формування і провідні ознаки. Різновиди роману XIX ст., національна своєрідність. 


17

17.01

Ідейно-естетичні погляди і творчий шлях  Оскара Вайльда.


18

24.01

Проблема краси й моралі в романі Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея».


19

31.01

Розвиток мовлення. Переказ ключових епізодів роману «Портрет Доріана Грея».


20

07.02

Система образів роману Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея».


21

14.02

Еволюція образу Доріана Грея.  


22

21.02

Розвиток мовлення. Створення пантбуків про одного з героїв роману.


23

28.02

Роль фантастики у творі Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея». Символіка. Традиції і новаторство О. Вайльда в жанрі роману.


24

06.03

Контрольна робота. Твір-роздум у публіцистичному стилі за романом Оскара Вайльда на одну із запропонованих тем.


Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці

25

13.03

Модернізм як літературно-мистецький напрям кінця XIX – початку XX ст. Течії раннього модернізму: символізм, імпресіонізм, неоромантизм.


26

20.03

Ш. Бодлер – пізній романтик і зачинатель модернізму. Збірка «Квіти зла» (загальна характеристика). Образи, символи, особливості поетичної мови у віршах Ш. Бодлера  («Альбатрос», «Відповідності», «Вечорова гармонія»).


27

03.04

Естетичні погляди Поля Верлена у вірші «Поетичне мистецтво». Зображення пейзажів природи і душі в «Осінній пісні». Сугестивність, музичність, живописність лірики. 

Напам’ять

28

10.04

Художнє новаторство А. Рембо. Поєднання рис імпресіонізму й символізму в сонеті «Голосівки». Образ ліричного героя у вірші «Моя циганерія». 


Драматургія кінця ХІХ- початку ХХ століття

29

17.04

Зміни в драматургії на межі XIX–XX ст. М. Метерлінк як теоретик і практик «нової драми». Концепція символістського театру.


30

24.04

Ідея одухотворення життя й відновлення втрачених зв’язків у драмі-феєрії М. Метерлінка «Синій птах». Особливості розвитку сюжету. Роль фантастики. 


31

01.05

Символіка образів драми-феєрії 

М. Метерлінка «Синій птах». Трактування фіналу.


Сучасна література в юнацькому читанні

32

08.05

Мо Янь – сучасний китайський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури. «Геній» – історія талановитого юнака, який наполегливо шукає спосіб убезпечення людей від руйнівних землетрусів.


33

15.05

Гуманістична сутність образу Цзян Дачжі та духовна стійкість героя на шляху до мети. Зміни у сприйманні Цзян Дачжі однокласниками, вплив героя на пробудження їхньої свідомості. Міфологічні алюзії у творі.


34

22.05

Контрольна робота. Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці. Драматургія кінця ХІХ- початку ХХ століття. Сучасна література в юнацькому читанні. Тест.


35

29.05

Позакласне читання. Захист улюбленої книги зарубіжного письменника. Рекомендація літератури на літо. 


 


11 клас


Дата

Тема уроку

Примітка

Антиутопія у світовій літературі

16

15.01

Розвиток жанру антиутопії у XX ст.: ознаки та представники. Зв’язок творчості Дж. Орвелла із соціально-історичною ситуацією доби. 


17

22.01

Розвиток мовлення. Переказ ключових епізодів антиутопії «Колгосп тварин». Викриття сутності тоталітарної системи та її ієрархії в антиутопії 

Дж. Орвелла. Боротьба проти страху й рабської покірності в суспільній свідомості.


18

29.01

Образ головного героя антиутопії 

Дж. Орвелла «Колгосп тварин» в динаміці. Поетика антиутопії (фантастика, мова, символи, алегорії та ін.).


19

05.02

Розвиток мовлення.  Створення пантбука про одного з героїв антиутопії.


Проблема війни і миру в літературі ХХ ст. 

20

12.02

Епічний театр Б. Брехта: теоретичні засади й художня практика. Б. Брехт – драматург-новатор. 


21

19.02

Зображення війни як засобу збагачення в драмі Б. Брехта «Матінка Кураж та її діти». Ідеї попередження та риси «епічного театру» в п’єсі.


22

26.02

Життєвий і творчий шлях Генріха Белля. Засудження антигуманної сутності Другої світової війни, її руйнівних наслідків для людства в оповіданні «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…». 


23

04.03

Віхи життя й творчості Пауля Целана. «Фуга смерті» – один із найвідоміших творів про Голокост. 


24

11.03

Контрольна робота. Твір-роздум у публіцистичному стилі за вивченими творами.


Людина та пошуки сенсу існування в прозі другої половини ХХ ст. 

25

18.03

Віхи життя й творчості Е. М. Гемінґвея. «Кодекс честі» героїв письменника.


26

25.03

Реалістичний, міфологічний і філософський плани повісті 

Е. М. Гемінґвея «Старий і море». Символіка образів (риба, море, рибалка, хлопчик та ін.). Образ Сантьяго. Ознаки притчі у повісті. 


27

01.04

Короткі відомості про життя  Ґ. Ґарсіа Маркеса, лауреата Нобелівської премії. Специфіка «магічного реалізму» митця.


28

08.04

Синтез реального і фантастичного в оповіданні Ґ. Ґарсіа Маркеса «Стариган із крилами». Відображення моральної деградації людства. Символічний зміст образу янгола. Ідея прагнення до внутрішнього вдосконалення, морального відродження, повернення до вічних цінностей. 


Література другої половини ХХ - початку ХХІ ст. 

29

15.04

Провідні тенденції в драматургії другої половини ХХ ст. Формування «театру абсурду» як явища театрального авангарду в 1950-1960-х рр., його провідні ознаки. Огляд здобутків митців («Гостина старої дами» Ф. Дюрренматта, «Санта-Крус» М. Фріша, «Носороги» Е. Йонеско, «Чекаючи на Годо» С. Беккета). Жанрові новації (драма-притча, трагікомедія та ін.). Значення іронії, гротеску у творах.


30

22.04

Короткі відомості про Милорада Павича. Утілення в оповіданні «Скляний равлик» рис постмодернізму. Можливість вибору шляхів читання твору як вияв характерної для постмодерністської літератури гри письменника з текстом і читачем, «відмови від монопольного права автора на істину». Варіанти фіналу твору як ознака стилю М. Павича. Значення центральної метафори.


Сучасна література в юнацькому читанні 

31

29.04

Таїр Халілов – сучасний український кримськотатарський письменник. Близькість прози Халілова до філософії екзистенціалізму. 


32

06.05

«До останнього подиху» Таїра Халілова – історія життя, боротьби та любові героя твору, віддзеркалення в ній трагічної долі кримськотатарського народу. Тема депортації кримських татар та свавілля влади. Образ Бекира – людини, котра ніколи не здається. Почуття гідності героя, глибинний зв’язок зі своїм народом


33

13.05

Контрольна робота. Людина та пошуки сенсу існування в прозі другої половини ХХ ст. Література другої половини ХХ - початку ХХІ ст. Сучасна література в юнацькому читанні.  Тест.


34

20.05

Позакласне читання. Представлення улюбленого твору сучасного зарубіжного письменника.


35

27.05

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу. 
Індивідуальне навчанняДата

Тема уроку

Примітка

9

19.01

Розвиток жанру антиутопії у XX ст.: ознаки та представники. 

Зв’язок творчості Дж. Орвелла із соціально-історичною ситуацією доби. Розвиток мовлення. Переказ ключових епізодів антиутопії «Колгосп тварин». Викриття сутності тоталітарної системи та її ієрархії в антиутопіях митця. Боротьба проти страху й рабської покірності в суспільній свідомості


10

02.02

Образ головного героя в динаміці. Поетика антиутопії (фантастика, мова, символи, алегорії та ін.). Розвиток мовлення.  Створення пантбука про одного з героїв антиутопії.


11

16.02

Епічний театр Б. Брехта: теоретичні засади й художня практика. Б. Брехт – драматург-новатор.Зображення війни як засобу збагачення в драмі «Матінка Кураж та її діти». Ідеї попередження та риси «епічного театру» в п’єсі.


12

01.03

Життєвий і творчий шлях Генріха Белля. Засудження антигуманної сутності Другої світової війни, її руйнівних наслідків для людства в оповіданні «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…». Віхи життя й творчості Пауля Целана. «Фуга смерті» – один із найвідоміших творів про Голокост.


13

15.03

Контрольна робота. Твір-роздум у публіцистичному стилі за вивченими творами.


14

05.04

Віхи життя й творчості 

Е. М. Гемінґвея. «Кодекс честі» героїв Е. М. Гемінґвея. Реалістичний, міфологічний і філософський плани повісті «Старий і море». Символіка образів (риба, море, рибалка, хлопчик та ін.). Образ Сантьяго. Ознаки притчі у повісті.


15

19.04

Короткі відомості про життя  Ґ. Ґарсіа Маркеса, лауреата Нобелівської премії. Специфіка «магічного реалізму» митця. Синтез реального і фантастичного в оповіданні Ґ. Ґарсіа Маркеса «Стариган із крилами». Відображення моральної деградації людства. Символічний зміст образу янгола. Ідея прагнення до внутрішнього вдосконалення, морального відродження, повернення до вічних цінностей. 


16

03.05

Короткі відомості про Милорада Павича. Утілення в оповіданні «Скляний равлик» рис постмодернізму. Можливість вибору шляхів читання твору як вияв характерної для постмодерністської літератури гри письменника з текстом і читачем, «відмови від монопольного права автора на істину». Варіанти фіналу твору як ознака стилю М. Павича. Значення центральної метафори.


17

17.05

Таїр Халілов – сучасний український кримськотатарський письменник. Близькість прози Халілова до філософії екзистенціалізму. 


18

31.05

Контрольна робота. Людина та пошуки сенсу існування в прозі другої половини ХХ ст. Література другої половини ХХ - початку ХХІ ст. Сучасна література в юнацькому читанні. Тест. 

Позакласне читання. Представлення улюбленого твору сучасного зарубіжного письменника.Мистецтво, 8 клас


Дата

Тема уроку

Примітка

Стилі та напрями мистецтва

16

12.01

Мистецтво бароко: архітектура, скульптура, живопис, декоративне мистецтво.


17

19.01

Мистецтво бароко: музичне мистецтво.


18

26.01

Українське бароко: архітектура, скульптура, живопис.


19

02.02

Українське бароко: музичне мистецтво, театр.


20

09.02

Рококо в різних видах мистецтва.


21

16.02

Стиль класицизм в архітектурі. 


22

23.02

Стиль класицизм в живописі.


23

01.03

Класицизм у музичному мистецтві: Віденська класична школа.


24

08.03

Класицизм у музичному мистецтві: симфонія.


25

15.03

Класицизм у музичному мистецтві: симфонічний концерт.


26

22.03

Класицизм у музичному мистецтві: хоровий концерт.


27

05.04

Урок узагальнення знань. Бароко. Рококо. Класицизм. Тест.


28

12.04

Стиль романтизму в образотворчому мистецтві.


29

19.04

Стиль романтизму в музичному мистецтві.


30

26.04

Видатні митці ХІХ століття.


31

03.05

Стиль реалізму в образотворчому мистецтві.


32

10.05

Стиль реалізму в образотворчому мистецтві.


33

17.05

Реалістичні образи на оперній сцені.


34

24.05

Урок узагальнення знань. Романтизм. Реалізм.  Тести.


35

31.05

Узагальнення: огляд стилів у мистецтві від Античності до кінця ХІХ ст.Мистецтво, 9 клас


Дата

Тема уроку

Примітка

Екранні мистецтва 

16

12.01

Кінематограф: етапи становлення.


17

19.01

Кінематограф: елементи мови мистецта (звук, зображення, світло, монтаж, ракурс, плани та ін.)


18

26.01

Кінематограф: створення цілісного художнього твору (добір акторів, костюми, декорації, спецефекти). Роль режисера та актора.


19

02.02

Кінематограф: види та жанри.


20

09.02

Кінематографічні школи: французький та італійський кінематограф.


21

16.02

Кінематографічні школи: український кінематограф.


22

23.02

Кінематографічні школи: американський кінематограф.


23

01.03

Кінематографічні школи: індійський кінематограф.


24

08.03

Кінематографічні школи: азійський кінематограф.


25

15.03

Телебачення: дизайн студій, музика, звук, творчі професії на телебаченні.


26

22.03

Телебачення: телевізійні проекти з мистецьким компонентом (шоу-програми, реклама, серіали тощо).


27

05.04

Урок узагальнення знань. Кінематограф та телебачення. Тест.


Форми поширення мистецтва

28

12.04

Форми збереження мистецької спадщини: провідні музеї світу.


29

19.04

Форми збереження мистецької спадщини: провідні музеї України.


30

26.04

Інтерактивні форми роботи художніх музеїв.


31

03.05

Нові форми популяризації творів мистецтва: прямі трансляції, телеверсії, анімація.


32

10.05

Нові форми популяризації творів мистецтва: анімація.


33

17.05

Медіамистецтво, мистецтво в інтернет-просторі.


34

24.05

Урок узагальнення знань. Форми збереження мистецької спадщини. Тест.


35

31.05

Узагальнення: огляд стилів, напрямів та новітніх художніх явищ у мистецтві ХХ-ХХІ ст.


Календарно-тематичне планування

із зарубіжної літератури

для учнів  7, 8, 9, 10, 11 класів

на І семестр 2023/2024 навчального року

учителя зарубіжної літератури


 

Складено відповідно до програм, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України

від 03 серпня 2022 року № 698:

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА. 7 – 9 класи. Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти;

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА. 10 – 11 класи. Рівень стандарту. Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти.

 Схвалено на засіданні методичної комісії вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін (протокол №   від            )


7 клас

Дата

Тема уроку

Очікувані результати

Вступ

1


Оригінал і переклад. Види перекладів, специфіка художнього перекладу. Переклад і переспів. 

Ключові компетентності 

Учень (учениця):

усвідомлює багатство української мови, яка слугує засобом міжкультурного спілкування (НЛ-2). 

Предметні компетентності 

Учень (учениця):

дає визначення понять «оригінал», «переклад», «переспів», розрізняє їх (на прикладі окремих текстів);

знає види перекладу – прямий (непрямий), точний (неточний), повний (неповний), вільний та ін., установлює різницю поміж ними (на конкретних прикладах текстів); 

знає витоки й основні етапи української перекладацької традиції, імена видатних українських перекладачів, котрі зробили значний внесок у культуру України, прилучення українців до світових здобутків;

 порівнює переклад і переспів одного й того самого твору, встановлює схожість і відмінність між ними; 

розуміє значення опанування творів в оригіналі (іноземною мовою), роль художніх перекладів у розвитку культури, взаємин між народами, становленні особистості. 


2


Оригінал і переклад. Види перекладів, специфіка художнього перекладу. Переклад і переспів. 

Жанр балади у європейських літературах 

3


Балада як жанр фольклору та літератури. Характерні ознаки балади. 

Ключові компетентності 

Учень (учениця):

поважає загальнолюдські чесноти, родинні цінності, героїзм і відданість вітчизні (НЛ-2); самокритично оцінює власні рішення та поведінку (НЛ-3). 

Предметні компетентності 

Учень (учениця):

виразно читає балади, висловлює власне враження про них, емоційне ставлення до змальованих подій, героїв; 

дає визначення жанру «балада», виявляє його характерні ознаки в текстах прочитаних творів;  характеризує образи персонажів,

розкриває втілення в них народних уявлень (про мораль, патріотизм, героїзм та ін.);  

переказує сюжети балад (в окремих частинах і цілісно); 

визначає ключові (зокрема кульмінаційні) моменти в баладах, установлює, як у ключових моментах виявляються риси героїв, увиразнюється ідея твору; 

виявляє засоби поетичної мови в баладах (гіперболи, епітети, метафори, повтори та ін.); 

визначає у прочитаних творах символи (наприклад, рукавичка, озеро, білі лілії, вересовий напій та ін.), розкриває їхній прихований зміст;  

зіставляє оригінали літературних балад із художніми перекладами (за умови володіння іноземною мовою);  розкриває особливості відтворення сюжетів та образів балад у мистецтві (творах живопису, музики, кіно, мультиплікації та ін. – за вибором);  називає перекладачів балад, виявляє майстерність їхніх перекладів.

4


Фольклорні балади. «Король Лір і його дочки». Моральний урок у творі. 

5


Король Лір як вічний образ.

6


«Як Робін Гуд став розбійником», «Поєдинок Робіна Гуда з Гаєм Гізборном». Ідеї свободи і служіння народові. 

7


Образ народного захисника Робіна Гуда.

8


Літературні балади. Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер (1759– 1805). «Рукавичка». Випробування головного героя балади.

9


Образ справжнього лицаря, його мужність, відвага, людська гідність. 

10


Адам Міцкевич (1798–1855). «Світязь». Утвердження любові до батьківщини й героїзму в баладі А. Міцкевича.

11


Символічні образи, елементи фольклору у творі.

12


Роберт Льюїс Стівенсон (1850–1894). «Балада про вересовий трунок». Основний конфлікт балади (батько і син – король, свобода – рабство). Утвердження духовної сили пиктів, їхнього героїзму в захисті національних цінностей. Символіка твору.

13


Контрольна робота. Вступ.  Жанр балади в європейських літературах. Тест.

Історичне минуле в літературі 

14


В. Скотт – засновник історичного роману. Історія і художній вимисел у романі «Айвенго».

Ключові компетентності 

Учень (учениця):

 усвідомлює загрозу зникнення людства внаслідок війн на планеті Земля (НЛ-1); цінує любов до ближнього, вияв патріотизму (НЛ-2); висловлює судження щодо переваг мирного співіснування народів світу (НЛ-3);

 усвідомлює важливість креативності та переваги спільної дільності задля досягненні мети (НЛ-4)

 Предметні компетентності 

Учень (учениця):

знає основні відомості про життя і творчість письменників;

виразно читає твори (фрагменти або цілісно), виявляє емоційне враження від прочитаного, пояснює своє ставлення; 

виявляє історичну основу прочитаних творів;  висловлює власні судження щодо подій і образів, підтверджує свої думки цитатами з тексту;

переказує текст (у частинах або цілісно) з виявленням особливостей сюжету (епічного або ліричного);  характеризує образи персонажів, виявляє в них ключові риси, національний і загальнолюдський зміст;  порівнює образи героїв (Бріан де Буагильбер і Айвенго, леді Ровена і Ребекка), виявляє подібності й відмінності між ними; 

вирізняє у прочитаних текстах художні засоби створення образів персонажів, установлює функції засобів образотворення; 

характеризує образ автора і засоби вираження авторської позиції;  визначає види і функції пейзажу в прочитаних творах; 

дає визначення поняття «художній час», пояснює його відмінність від хронологічного часу; 

дає визначення поняття «художній простір», установлює особливості художнього простору в прочитаних творах; 

висловлює враження про прочитані твори.

15


Утілення в образі Айвенго кодексу лицаря, художні засоби створення образу. Зіткнення добра, краси й справедливості із жорстокістю і підступністю.

16


Образи Бріана де Буагильбера, принца Джона, Фрон де Бефа, Моріса де Брасі, Ровени, Ребекки.

17


Історичний колорит твору та засоби його створення. Динаміка сюжету і гумор

18


Розвиток мовлення. Письмовий твір-характеристика літературного героя.

19


Друга світова війна у європейській поезії (К. І. Галчинський («Лист із полону», «Пісня про солдатів з Вестерплятте» та ін.).

20


Друга світова війна у європейській поезії ( А. Марґул-Шпербер («Про назву концтабору Бухенвальд»). 

21


Джон Бойн (народ. 1971). «Хлопчик у смугастій піжамі». Зображення Другої світової війни крізь долі дітей і дорослих. Теми нацизму та Голокосту в повісті.

22


Образи дітей (німецький хлопчик Бруно, єврейський хлопчик Шмуль), їхня дружба і взаємодопомога. 

23


Ідея рівності представників різних рас, націй, національностей і народів у творі. 

24


Трагічний фінал як відображення злочинів фашизму.

25


Розвиток мовлення. Усний твір "Порівняння Бруно та Шмуля".

26


Контрольна робота. Твір на одну із запропонованих тем.

Духовне випробування людини

27


Джеймс Олдрідж (нар. 1918). «Останній дюйм». Проблема взаємин між батьками й дітьми. Символічність назви оповідання.

Ключові компетентності

 Учень (учениця):

аналізує трагічні наслідки ризикованого втручання людини у світ природи (НЛ-1);

набуває навичок ухвалювати життєво важливі рішення, усвідомлює цінність родинних стосунків (НЛ-2); цінує професіоналізм, навчається долати труднощі, критично оцінює ризики підприємницької діяльності в екстремальних умовах (НЛ-4). 

Предметні компетентності 

Учень (учениця):

виразно читає художні тексти, емоційно сприймає, висловлює враження від прочитаних творів;  розкриває історичні, моральні, філософські проблеми у творах письменників, актуальність проблематики оповідань для сьогодення; 

розповідає про основні факти життя і творчості митців;  вирізняє напружені (кульмінаційні) моменти сюжету, їхнє значення для розкриття образів персонажів; 

аналізує образи персонажів: їхні характерні риси, вчинки, стосунки з іншими персонажами, динаміку, засоби створення (художня деталь, символи та ін.); 

визначає у творах антитези, пояснює, як вони реалізовані у творах;  знаходить у прочитаних творах символи, виявляє їхній прихований зміст, множинність трактування;  порівнює оригінали й художні переклади (фрагменти) творів митців (за умови володіння іноземною мовою);

висловлює власне ставлення до порушених у творах філософських і моральних проблем.

28


Образи Бена і Деві, художні засоби їхнього  створення.

29


Віра у внутрішні можливості людини, подолання нею життєвих випробувань, здатність до порозуміння.

30


Утвердження сімейних цінностей.

31


Протистояння і примирення Сходу й Заходу в «Баладі про Схід і Захід» Р. Кіплінга. Антитези у творі. Ідеї миру і дружби. Динаміка образів головних героїв (Камаль, Полковничий син).

32


Проблема духовного випробування людини та її моральної стійкості у вірші Р. Кіплінга «Якщо…». Сюжет і композиція вірша. Художні особливості твору, його провідна ідея (людина повинна залишатися собою у різних життєвих випробуваннях, зберігати вірність моральним принципам). 

33


Контрольна робота. Духовне випробування людини. Тест.

34


Позакласне читання. Лондон Дж. «Біле Ікло». Відображення спостережень автора за життям природи.

35


Позакласне читання. Лондон Дж. «Біле Ікло». Характеристика образів.


8 клас


Дата

Тема уроку

Очікувані результати

Вступ

1

 

Література і культура. Роди літератури (епос, лірика, драма), їхні характерні ознаки. 

Ключові компетентності 

Учень (учениця):

 усвідомлює розмаїття культур різних країн, місце української літератури у світовому історико-літературному процесі (НЛ-2).

 Предметні компетентності

Учень (учениця):

• розрізняє поняття «культура» і «література»;

• дає визначення понять «рід літератури», «епос», «лірика», «драма», називає їхні характерні ознаки, демонструє прикладами з

прочитаних творів;

• розуміє поняття «літературний процес»;

• називає основні епохи (періоди)

літературного процесу в різних країнах;

• характеризує поняття «літературний напрям», «літературна течія», розрізняє їх (як ціле та часткове);

• дає визначення понять «рід літератури», «епос», «лірика», «драма», називає їхні характерні ознаки, демонструє прикладами з прочитаних творів.

2


Літературний процес. Основні літературні епохи, напрями, течії, специфіка їхнього розвитку в різних країнах.


Священні книги людства як пам'ятки культури і джерело літератури 

3

 

Загальнокультурне значення священних книг народів світу, найвідоміші з них. 

Ключові компетентності 

Учень (учениця):

 обґрунтовує взаємозв’язок людини з природою (НЛ-1);

розуміє спільні для різних народів морально-етичні принципи, розрізняє поняття добра і зла (НЛ-2).

Предметні компетентності 

Учень (учениця): 

називає найвідоміші священні книги людства, розуміє їхнє значення для розвитку світових релігій, культури, мистецтва;

розповідає про походження та побудову Вед, Біблії, Корану;  називає основні міфи (їхні різновиди) священних книг – Вед, Біблії, Корану; 

переказує окремі міфологічні сюжети (передбачені програмою), розкриває їхній морально-філософський зміст;  характеризує міфологічні образи, символи, що трапляються в сюжетах священних книг; 

виявляє гуманістичні цінності, утілені у священних книгах людства;  пояснює окремі вислови зі священних книг;

порівнює священні книги людства як пам’ятки культури – Біблію і Коран, виявляє схожість і відмінності між ними;  називає 1-2 твори українських і зарубіжних письменників, які зверталися до образів, сюжетів, мотивів священних книг; 

розкриває особливості відображення сюжетів і образів священних книг у творах світового мистецтва – живопис, музика, кіно та ін. (1-2 твори за вибором);  називає визначні пам’ятки християнства та ісламу в Україні й за кордоном, виявляє в них особливості культури, утілення ідей, сюжетів і образів священних книг.4


Веди як пам’ятка індоєвропейської словесності II-I тис. до н.е. Образи ведійської міфології (боги, напівбоги, герої, ворожі сили, символи та ін.). Космогонічні міфи Вед.

5

 

Біблія як основа двох релігій – юдейської і християнської. Зв’язок Біблії з історією і міфологією. Структура Біблії, її складники.

6

 

Ключові ідеї та образи Старого  Заповіту. Морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів. (Створення світу. Каїн і Авель).

7


Ключові ідеї та образи Старого  Заповіту. Морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів. (10 заповідей).

8

 

Ключові ідеї та образи  Нового Заповіту. Морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів.

9

 

Розвиток мовлення. Захист проектів «Сюжети і образи Біблії у світовому мистецтві».

10

 

Коран – головна книга ісламу. Побудова Корану, охоплення в ньому різних сфер людського життя.

11

 

Контрольна робота. Твір-роздум на одну із запропонованих тем.

Античність 

12

 

Поняття про античність, її хронологічні межі. Основні етапи, роди і жанри античної літератури.    

Ключові компетентності

 Учень (учениця): 

усвідомлює війну як катастрофу, розуміє необхідність гармонійного співіснування людини і природи (НЛ-1); 

наводить приклади героїзму та самопожертви заради захисту рідної землі, шанує сімейні традиції, усвідомлює взаємозв'язок між ухваленим рішення та його наслідками (НЛ-2);

висловлює судження про цінність життя, гармонійну красу людини (НЛ-3); 

усвідомлює підступність стратегії завойовників (НЛ-4). 

Предметні компетентності 

Учень (учениця): 

 знає загальні особливості розвитку античної літератури;  називає видатних представників античної літератури, їхній внесок в історію світової культури;

розкриває концепцію людини і світу в античній літературі та її втілення у прочитаних творах;  називає основні цикли давньогрецьких міфів (троянський, фіванський, про аргонавтів), їхні ключові міфологічні образи і сюжети;  переказує та інтерпретує сюжети троянських міфів, передбачених програмою;  характеризує центральні міфологічні образи й символи троянського циклу;  розповідає про основні факти життя і творчості митців;  розкриває специфіку втілення міфологічних образів і сюжетів у творах античних авторів;  знає визначення понять «героїчний епос», «елегія», «ода», «трагедія», їхні характерні ознаки, які виявляє у прочитаних текстах;  знає визначення поняття «віршовий розмір», виявляє гекзаметр і пентаметр у прочитаних творах;  аналізує вірші поетів з акцентом на розкриття античних ідеалів, авторської позиції;  знає загальні особливості розвитку лірики, епосу і драми в добу античності;  розкриває художні конфлікти в прочитаних творах;характеризує образи Ахілла, Гектора («Іліада» Гомера), Прометея («Прометей закутий» Есхіла), Енея («Енеїда» Вергілія); 

установлює схожість і відмінності міфологічних образів та їхнім утіленням у літературних творах (на прикладі прочитаних текстів);  розкриває специфіку втілення вічних образів античності в зарубіжній і українській літературі, у творах світового мистецтва (на прикладі 1-2 творів за вибором);  називає імена відомих українських перекладачів творів античності, висловлює судження про їхній внесок у розвиток української культури, прилученні українства до світових вершин.  

 

 

13

 

Основні цикли давньогрецьких міфів. Відображення історичних подій у міфах троянського циклу.  Ключові образи циклу, їхній гуманістичний зміст. Міфологічні символи.

14

 

Гомер та його значення в історії розвитку європейських літератур. Міфологічна основа гомерівського епосу («Іліада»).

15

 

Образи Ахілла і Гектора. Гуманістичний зміст «Іліади». Катарсис.

16

 

Особливості розвитку і види лірики в Давній Греції.  Ідея захисту рідної країни в елегії Тіртея «Добре вмирати тому…». Античний ідеал героя. Авторська позиція.

17

 

Звернення у вірші Сапфо    до Афродіти – богині кохання. Образ ліричної героїні, глибина її почуттів і переживань.

18

 

Давньогрецький театр, його характерні особливості, роль в античному суспільстві. Основні жанри давньогрецької драми.

19

 

Значення творчості Есхіла для розвитку європейської драми і театру. Утілення міфу про Прометея у трагедії «Прометей закутий». Ідеї служіння, самопожертви, свободи.

20

 

«Золота доба» давньоримської літератури. Ідея громадського служіння, утвердження величі держави в поемі Вергілія «Енеїда».  Образ Енея та його значення в композиції твору.

21

 

Тема мистецтва і призначення митця у творі Горація «До Мельпомени». Пам’ятник як символ вічності поезії. Розуміння автором значення свого доробку.

22

 

Життя та творчість Овідія. Міфологічний і філософський зміст поеми «Метаморфози» (огляд). Конфлікт митця з владою, трагедія вигнання і сум за батьківщиною у «Сумних елегіях».

23

 

Контрольна робота. Античність. Тест.

Середньовіччя 

24

 

Середньовіччя як доба, її хронологічні межі й специфічні ознаки в історії європейських і східних літератур.

Ключові компетентності 

Учень (учениця):

 цінує красу природи, сприймає людину як частку навколишнього світу (НЛ-1); усвідомлює вплив історичних подій на долю людини, висловлює судження щодо активної громадянської позиції (НЛ-2); розуміє вплив позитивного мислення на відновлення душевної рівноваги (НЛ-3).

 Предметні компетентності

 Учень (учениця): 

 знає і пояснює хронологічні межі доби Середньовіччя, основні ознаки й тенденції розвитку середньовічних літератур Заходу і Сходу;  

називає видатних представників середньовічної літератури Заходу і Сходу, визначає їхній внесок у розвиток світової культури;  характеризує історичний і культурний контекст розвитку середньовічних літератур; розповідає про основні віхи життя й творчості письменників (твори яких передбачені для текстуального вивчення), про їхню роль у розвитку національних літератур;  показує вплив релігії, філософії на художню літературу на прикладі прочитаних текстів; 

знає ключові періоди й жанри середньовічної літератури на Заході та Сході;

 дає визначення жанрів «героїчний епос» (середньовічний), «рубаї», «сонет», виділяє їхні жанрові ознаки у прочитаних творах; 

виявляє основні теми й мотиви в ліриці митців;  визначає символи та їхній прихований зміст у творах поетів;  характеризує образ ліричного героя у текстах, рекомендованих програмою;

знає історичну основу «Пісні про Роланда» та особливості її художнього втілення у творі;  переказує, аналізує й інтерпретує окремі частини (епізоди) «Пісні про Роланда»;  характеризує образи персонажів «Пісні про Роланда» (Роланд, Карл, Ганелон), визначає засоби їхнього художнього зображення (на прикладі уривків із тексту);

висловлює власне ставлення до персонажів та їхніх вчинків;  порівнює художні образи персонажів «Пісні про Роланда» (Роланд – Ганелон, Карл – Ганелон);  виявляє риси фольклору в «Пісні про Роланда»: символи, повтори, постійні епітети, метафори тощо (на прикладі уривків із тексту за вибором учня);  зіставляє образи ліричних героїв у східній поезії (Лі Бо, Ду Фу, Омар Хайям);виявляє актуальний зміст середньовічних творів, вічність порушених у них проблем; 

 знає українських перекладачів середньовічних творів;  виявляє особливості художньої мови творів митців (в українських перекладах). 

 

 

 

 

25

 

Особливості розвитку китайської лірики епохи Тан. Основні теми і мотиви лірики Лі Бо.


26


Своєрідність пейзажів Лі Бо, утілення в них краси природи і духовного життя.


27

 

Зв’язок поезії Ду Фу з історичною реальністю. Національні образи, символи в ліриці митця.

28

 

Золота доба персько-таджицької лірики, її характерні особливості, видатні представники. Лаконізм і місткість жанру рубаї. Основні теми й мотиви творчості Омара Хайяма.

29

 

Розвиток мовлення. Письмовий твір-роздум за одним із рубаї Омара Хайяма.

30

 

Література середньовічної Європи. Історична основа «Пісні про Роланда» й поетичне переосмислення в ній реальних подій.

31

 

Образна система (Роланд, Ганелон, Карл та ін.). Елементи фольклору. Особливості поетичної мови твору.

32

 

Данте як ключова постать італійського Середньовіччя і переходу до Відродження. Утілення в сонеті 11 Данте краси високого почуття кохання.

33

 

Контрольна робота. Середньовіччя. Тест.

34

 

Позакласне читання. Руставелі Ш. «Витязь у тигровій шкурі». Ідея звільнення людини від царства пітьми, рабства і пригнічення.

35

 

Позакласне читання.  Руставелі Ш. «Витязь у тигровій шкурі». Проблема любові і дружби у творі.9 клас


Дата

Тема уроку

Очікувані результати

Вступ

1


Літературні жанри і стилі. Перехідні явища в літературі.

Ключові компетентності

 Учень (учениця): 

усвідомлює зв’язок різних ознак культурного, соціального, технологічного розвитку людства (НЛ-1);

 цінує спільну працю, громадянську ініціативу (НЛ-2). 

Предметні компетентності

 Учень (учениця):

дає визначення поняття «жанр», розуміє його зв’язок із родовим поділом літератури; 

називає жанри, які належать до різних родів (епос, лірика, драма), а також міжродові утворення (наприклад, балада, поема та ін.);  визначає жанрові ознаки творів (на прикладі прочитаних текстів);

дає визначення поняття «стиль», розрізняє стилі загальні (епох, напрямів, течій) та індивідуальні (стилі письменників);

знає складники стилю (тематика, образотворчість, сюжетнокомпозиційні особливості, поетична мова); 

порівнює окремі жанри в національних літературах (на прикладі прочитаних творів).

2


Літературні жанри і стилі. Перехідні явища в літературі.

Просвітництво

3


Історичні умови та провідні ідеї Просвітництва. Вплив філософії на літературу й культуру доби. Художні напрями (просвітницький класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм). 

Ключові компетентності 

Учень (учениця):

усвідомлює особисту відповідальність за стан навколишнього середовища (НЛ-1);  розуміє роль ініціативи в суспільстві (НЛ-2);

осмислює значення безпечної поведінки в критичних ситуаціях (НЛ-3); 

ставить перед собою мету й системно працює для її реалізації (НЛ-4).

Предметні компетентності

 Учень (учениця):

розкриває чинники (історичні, філософські, естетичні) розвитку європейської літератури доби Просвітництва;  знає основні художні напрями розвитку літератури й мистецтва Просвітництва, називає їхні ознаки, представників;

називає ключові ідеї Просвітництва, виявляє їх у прочитаних творах;

визначає особливості сюжету й композиції роману Дж. Свіфта «Мандри Гуллівера»; 

розкриває жанрову своєрідність роману «Мандри Гуллівера» (поєднання реалістичних елементів і соціальної фантастики);  знаходить приклади езопової мови у творі Дж. Свіфта; 

характеризує образ Гуллівера, визначає художні засоби його створення;  знаходить у романі Дж. Свіфта приклади гумору, іронії, сатири, сарказму, визначає їхні функції у творі;  розкриває ідеї, аналізує мотиви й образи в ліричних творах Й. В. Ґете;  пояснює, чому ода «До радості» Ф. Шиллера стала гімном Євросоюзу.

4


Джонатан Свіфт (1667–1745). «Мандри Лемюеля Гуллівера» (1 частина). Історія написання твору. 

5


Просвітницькі ідеї у творі

6


Образ Гуллівера як втілення концепції нової людини. 

7


Жанрова своєрідність роману (поєднання реалістичних елементів і соціальної фантастики).

8


Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм). Езопова мова.

9


Роль Й. В. Ґете в історії Просвітництва. Нове розуміння природи у ліриці Й. В. Ґете. Міфологічний зміст образів вірша «Вільшаний король». 

10


Ідея кохання й щастя у «Травневій пісні», ознаки фольклору. Волелюбні мотиви та протистояння образів персонажів у «Прометеї». Образ Прометея

11


Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер (1759– 1805). «До радості». Просвітницька ідея об’єднання людства в оді «До радості» Ф. Шиллера. Пафос твору, який став гімном Євросоюзу.

12


Виразне читання напам’ять оди “До радості”

13


Контрольна робота. Твір на одну із запропонованих тем.

Романтизм

14


Історичні, естетичні, філософські чинники розвитку романтизму. Основні ознаки романтизму як напряму в літературі й мистецтві. Романтизм у різних країнах.

Ключові компетентності 

Учень (учениця):

усвідомлює взаємозв’язок людини і навколишнього середовища (НЛ-1); 

розуміє необхідність захисту своїх прaв і прав інших людей (НЛ-2);  визначає тактику поведінки в небезпечних ситуаціях (НЛ-3);  оцінює проблему і відповідно до цього ухвалює рішення (НЛ-4). 

Предметні компетентності

 Учень (учениця):

визначає специфічні ознаки романтизму як художнього напряму в літературі й мистецтві, чинники його розвитку (історичні, естетичні, філософські), національну специфіку в різних країнах;  розповідає про основні віхи життя і творчості митців, їхній внесок у духовну скарбницю світової та національних літератур;  визначає провідні теми й мотиви творів письменників і письменниць;

аналізує романтичні образи, засоби їхнього створення;  знаходить у тексті, інтерпретує зміст романтичних символів;  виявляє зв’язок романтичних творів із фольклором, знаходить відповідні елементи (образи, символи, мотиви, жанрові ознаки тощо);

аналізує (цілісно) ліричні вірші поетів-романтиків, поему («Мазепа» або «Паломництво Чайльд Гарольда» Дж. Байрона);  виявляє жанрові ознаки поеми й роману доби романтизму, взаємодію романтизму і реалізму (на прикладі прочитаних творів);  визначає особливості віршового розміру, строфічної організації поетичних творів (на прикладах прочитаних текстів);

виявляє художнє новаторство митців – відкриття нових тем і мотивів, збагачення художньої мови, нові рішення в галузі образотворчості, жанрів тощо;  порівнює оригінали (за умови володіння іноземною мовою), художні переклади, переспіви творів письменників; 

 порівнює образи персонажів; 

знає імена українських перекладачів прочитаних творів;  розповідає про відкритість романтизму як художнього напряму, його взаємодію з іншими напрямами, демонструє формування реалістичних тенденцій у межах романтизму (на прикладі прочитаних творів);  виявляє особливості індивідуальних стилів митців. 

15


Специфіка німецького романтизму і творчість Г. Гейне. «Книга пісень»: особливості композиції збірки, образ ліричного героя, фольклорні елементи (образи, мотиви, символи, жанрові ознаки пісні та ін.).

16


Утілення високого почуття кохання у віршах митця. Особливості поетичної мови творів («На півночі кедр одинокий…», «Не знаю, що стало зо мною…», «Коли розлучаються двоє…»).

17


Виразне читання напам’ять вірша “Не знаю, що стало зо мною…” Г. Гейне.

18


Вплив творчості Дж. Байрона на розвиток романтизму в Європі. 

19


Протиставлення мрії і дійсності у ліриці поета. Фольклорні та біблійні мотиви у віршах Дж. Байрона («Хотів би жити знов у горах…», «Мій дух як ніч…»).


20


Українська тема в поемі «Мазепа». 

21


Специфіка зображення образу гетьмана у творі (монолог героя, романтичний пейзаж як засіб увиразнення образу, динаміка образу та ін.).

22


Розвиток мовлення. Письмовий твір-характеристика літературного героя.

23


Контрольна робота. Романтизм. Тест.

24


Нові обрії європейського роману.

25


Віктор Гюго (1802 – 1885) - автор роману «Собор Паризької Богоматері».

26


Історична основа роману «Собор Паризької Богоматері» та її авторське переосмислення.

27


Провідні теми й проблеми роману «Собор Паризької Богоматері».

28


Особливості побудови сюжету і композиції. Поетизація почуття кохання.

29


Образи персонажів (Есмеральда, Клод Фролло, Квазімодо, Феб та ін.), їхні стосунки й життєві долі.

30


Образи персонажів (Есмеральда, Клод Фролло, Квазімодо, Феб та ін.), їхні стосунки й життєві долі.

31


Розвиток мовлення. Усний твір “Порівняльна характеристика образів роману  «Собор Паризької Богоматері».

32


Символіка твору «Собор Паризької Богоматері».


33


Контрольна робота. Нові обрії європейського роману. Тест.

34


Позакласне читання. Джейн Остін (1775 – 1817). «Гордість і упередження». Роман чуттєвості як прояв «жіночої літератури» кінця XVIII – XIX ст. Життєва історія родини Беннет. 

35


Позакласне читання. Джейн Остін (1775 – 1817). «Гордість і упередження».Образи головних героїв і героїнь, засоби їх створення. 


10 клас


Дата

Тема уроку

Очікувані результати

ВСТУП

 ОРИГІНАЛЬНА І ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА В СУЧАСНОМУ СВІТІ

1


Значення художньої літератури для людини й людства XXI ст. Формування читача в епоху цифрових технологій. Оригінали й переклади художніх творів, їхня роль у розвитку особистості. Перекладна література як важливий складник вітчизняної культури й чинник формування української нації. 

Учень / учениця 

Предметні компетентності 

Знаннєвий компонент 

розуміє значення художньої літератури для розвитку суспільства та особистості; знає особливості художнього перекладу, його різновиди; Діяльнісний компонент

 з’ясовує сутність діалогу автора й читача, діалогу культур у процесі читання художньої літератури; уміє користуватися фондами бібліотек, зокрема електронних мережевих бібліотек;

 Ціннісний компонент 

усвідомлює духовні цінності, утілені у творах літератури й мистецтва; 

Ключові компетентності

 Спілкування державною мовою тлумачить поняття «автор», «читач», «діалог культур», «оригінал», «художній переклад»; Спілкування іноземними мовами знає вислови зарубіжних митців про літературу й культуру іноземною мовою (за умови володіння нею); 

Математична компетентність

на підставі прочитаного виокремлює головну та другорядну інформацію; Інформаційно-цифрова компетентність

знає електронні сайти українських бібліотек, використовує їх у процесі навчання й читання художньої літератури; створює електронну продукцію (презентації, буктрейлери тощо) для популяризації улюблених книжок;

 Уміння вчитися 

використовуює різні джерела довідкової інформації (словники, енциклопедію, он-лайн ресурси) для отримання нових знань; 

Соціальна та громадянська компетентності 

толерантно ставиться до культурних надбань інших народів;

 Обізнаність та самовираження у сфері культури

 усвідомлює роль художньої літератури для світового культурного поступу;

 Екологічна грамотність і здорове життя 

розуміє значення читання художньої літератури для духовного здоров’я людини як спосіб протидії насильству, агресії та іншим негативним явищам сучасного світу. 

ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

2


Етапи й шедеври античності (огляд). Гомер (приблизно VIII ст. до н. е.). «Одіссея» (1-2 уривки за вибором учителя) Міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в «Одіссеї». Уславлення людського розуму, вірності, винахідливості й допитливості. Засудження беззаконня, насильства й несправедливості та самовпевненості й марнославства

Учень / учениця 

Предметні компетентності

 Знаннєвий компонент

 дає стислу характеристику літератури античності та Відродження; називає видатних представників античної та ренесансної культур; знає основні відомості про Гомера, Данте і В. Шекспіра; розуміє вплив творчості Гомера, Данте і В. Шекспіра на українську літературу й світовий літературний процес; дає загальну характеристику змісту творів;називає імена відомих українських перекладачів творів античності й Відродження; Діяльнісний компонент

аналізує ідейно-тематичний зміст, сюжет, особливості композиції, проблематику поем «Одіссея» та «Божественна комедія» (за прочитаними уривками), трагедії «Гамлет»; визначає міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в «Одіссеї»; характеризує стиль гомерівської оповіді, концепцію світу і людини в «Божественній комедії», образи Одіссея і Гамлета, жанрову своєрідність творів; висловлює ставлення до літературних персонажів; аргументує, чому образ Гамлета став «вічним»; визначає провідні мотиви трагедії «Гамлет», роль монологів у розкритті образу головного героя; узагальнює результати аналізу творів, свої знання про літературу античності й Відродження;

 Ціннісний компонент

обговорює філософсько-етичні проблеми, порушені у творах; висловлює судження щодо проблем праведного благочестивого життя (за «Божественною комедією») та морального вибору в житті людини (за трагедією «Гамлет»); оцінює чинники (цінності, ідеали, стани) духовного життя і вчинків літературних персонажів; робить висновки про значення прочитаних творів для світового культурного поступу в цілому і розвитку українського культурного середовища зокрема.

 Ключові компетентності

Спілкування державною мовою тлумачить поняття «трагедія», «міф», «епічна поема», «вічний образ»; збагачує власне мовлення крилатими висловами з «Одіссеї» та «Гамлета»; Спілкування іноземними мовами

читає уривок із трагедії «Гамлет» англійською мовою (за умови володіння цією мовою); порівнює уривки оригіналу та перекладу трагедії «Гамлет» (за умови володіння англійською мовою); 

Математична компетентність установлює причиново-наслідкові зв’язки між подіями твору; Інформаційно-цифрова компетентність застосовує цифрові технології для пошуку необхідної інформації; створює електронну продукцію (презентації, афіші тощо) для популяризації прочитаних творів;

 Уміння вчитися 

використовує різні види читання (повільне, виразне, коментоване, повторне, вибіркове); здійснює самооцінювання результатів власної діяльності, рефлексію, зіставляючи свої погляди з поглядами головних персонажів трагедії «Гамлет»; Соціальна та громадянська компетентності

визначаєу творах актуальні соціальні проблеми та ідеї; оцінює стосунки Гамлета і зображеного у шекспірівській трагедії соціуму; висловлює думку щодо порушених у прочитаних творах соціальних проблем; 

Обізнаність та самовираження у сфері культури 

сприймає прочитані твори в контексті відповідної доби й сучасної культурної ситуації; аналізує та інтерпретує твори в аспекті національної культури та загальнолюдських цінностей; усвідомлює роль античності і Відродження в розвитку української і світової культури. 

3


Розвиток мовлення. Письмовий твір “ Образ Одіссея”.

4


Специфіка італійського Відродження, його основні етапи, представники. Роль Данте Аліґ’єрі в історії європейської культури. Поема «Божественна комедія» як філософсько-художній синтез середньовічної культури й утілення ідей раннього Відродження. Особливості композиції поеми. Концепція світу й людини

5


Алегоричний зміст образів та епізодів. Жанрова своєрідність твору.

6


Ренесанс в Англії. Здобутки драматургії В. Шекспіра. Філософські та моральні проблеми в трагедії «Гамлет». Провідні мотиви твору. Художній простір (данське королівство як символ).

7


Розвиток мовлення. Усний твір “Гамлет – вічний образ світової літератури”.

8


Багатогранність шекспірівських характерів. Відкритість твору в часі, його рецепція та інтерпретації в наступні епохи. 

9


Контрольна робота. Твір на одну із запропонованих тем.

ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ XIX СТ.

10


Специфіка переходу від романтизму до реалізму. Романтизм у Німеччині.

Учень / учениця 

Предметні компетентності 

Знаннєвий компонент

 розуміє особливості розвитку романтизму, специфіку його течій у національних літературах і творчості митців; знає українських перекладачів та українські переклади прочитаних творів, визначає в них засоби художньої виразності; 

Діяльнісний компонент

 виявляє жанрові ознаки прочитаних творів; визначає особливості взаємодії різних елементів (романтичних і реалістичних) у творах письменників; аналізує провідні теми, проблеми, мотиви творів; коментує, характеризує, інтерпретує образи персонажів та засоби їх створення; виявляє особливості індивідуального стилю митців; зіставляє образи, засоби виразності; виявляє традиції й новаторство митців на тлі літературного процесу;

 Ціннісний компонент

 висловлює власну думку щодо порушених у творах проблем; усвідомлює гуманістичні цінності доби романтизму (пріоритет особистості, свободи, мистецтва, людських почуттів та ін.); 

Ключові компетентності

 Спілкування державною мовою пояснює сутність понять і фактів, пов’язаних із розвитком романтизму; бере участь у дискусії стосовно проблем, порушених у творах;

 Спілкування іноземними мовами

 читає тексти (уривки) іноземною мовою (за умови володіння нею);

порівнює оригінали й переклади (у фрагментах);

 Математична компетентність

 складає таблиці, схеми на підставі прочитаних творів; установлює причиново-наслідкові зв’язки подій та образів;

Компетентності в природничих науках і технологіях

 самостійно знаходить і систематизує інформацію про літературні твори та явища;

Інформаційно-цифрова компетентність

 використовує цифрові технології для розширення уявлень про творчість письменників;

Соціальна та громадянська компетентності

 виявляє соціальні явища, які знайшли відбиток у творах, аналізує авторську позицію щодо соціальних проблем; оцінює стосунки романтичних героїв і соціуму; усвідомлює цінність активної життєвої позиції; 

Обізнаність та самовираження у сфері культури 

розглядає твори письменників на тлі історико-літературного процесу, у зв’язках з історією культури;

Екологічна грамотність і здорове життя 

з’ясовує роль пейзажів у творах романтизму, визначає ставлення представників романтизму до природи. 

11


Е. Т. А. Гофман як представник гротескної течії романтизму. Віхи мистецького шляху. 

12


Особливості сюжету й композиції повісті «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер». 

13


Гротескні образи. Викривальний зміст твору. Символіка.

14


Розвиток романтизму в США, видатні представники. Місце В. Вітмена в літературному процесі США. Особливості світобачення митця. Зв’язок збірки «Листя трави» з історією та життям Америки. 

15


Тематика, проблематика, композиція збірки «Листя трави». Образ ліричного героя. Символи. Традиції й художнє новаторство В. Вітмена. 

16


Контрольна робота. Проза й поезія пізнього романтизму та переходу до реалізму ХІХ ст. Тест.

17


Позакласне читання. Меріме П.  «Маттео Фальконе».  Перевага моральних принципів над особистими почуттями


11 клас


Дата

Тема уроку

Очікувані результати

ВСТУП ЛІТЕРАТУРА. МОРАЛЬ. ЛЮДЯНІСТЬ

1


Виклики сучасного світу. Значення літератури та культури для збереження миру й духовності. Роль вітчизняної перекладацької школи для популяризації світової літератури й формування українського читача. Літературні премії світу, письменники-лауреати та їхній внесок у боротьбу за мир і духовність

Учень / учениця 

Предметні компетентності

Знаннєвий компонент 

пояснює сутність діалогу культур, що відбувається за посередництва художньої літератури; розуміє значення художньої літератури (оригінальної і перекладної) для розвитку особистості та суспільства; Діяльнісний компонент

висловлює судження щодо значення оригінальної і перекладної літератури для протистояння викликам сучасного світу, збереження миру й духовності; Ціннісний компонент

усвідомлює гуманістичний потенціал світової літератури, значущість праці автора оригіналу та перекладача; коментує висловлення, думки видатних українців про зарубіжну літературу, роль читання для формування особистості й нації; тлумачить поняття «світова література», «національна література», «художній переклад», «діалог культур»; 

Ключові компетентності

Спілкування іноземними мовами наводить і коментує прислів’я, приказки, крилаті вислови іноземною мовою (якою володіє) про літературу й культуру; Математична компетентність складає і коментує таблиці, схеми; Компетентності в природничих науках і технологіях

 використовує різні джерела довідкової інформації (словники, енциклопедії, он-лайн ресурси) для отримання нових знань; 

Уміння вчитися

збирає інформацію і готує повідомлення про письменників-лауреатів, їхній внесок у розвиток художньої літератури й утвердження духовності.

ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

2


Німецьке Просвітництво та його вплив на розвиток Європи. Віхи життя та значення діяльності Й. В. Ґете для світової культури. Історія створення трагедії «Фауст». Особливості композиції. Проблематика. Жанрова своєрідність твору. 


Учень / учениця 

Предметні компетентності

 Знаннєвий компонент

дає стислу характеристику німецькому Просвітництву; знає основні етапи життєвого і творчого шляху письменника; розуміє значення творчості Й. В. Ґете у світовому літературному процесі; дає загальну характеристику змісту трагедії «Фауст»; висвітлює питання про популяризацію «Фауста» в Україні; Діяльнісний компонент

аналізує ідейно-тематичний зміст, сюжет, особливості композиції трагедії; характеризує образи Фауста, Мефістофеля, Маргарити; визначає жанрову своєрідність твору; розкриває сутність протистояння Фауста і Мефістофеля; висловлює ставлення до літературних персонажів; порівнює образи Фауста і Вагнера;

 Ціннісний компонент

усвідомлює цінність невпинного пошуку як сенсу людського буття, утіленого в образі Фауста; обговорює філософсько-етичні проблеми, порушені у творі; висловлює судження щодо сенсу життя; аргументу є власну позицію щодо проблеми щастя людини та її реалізації у світі ; обґрунтовує власну думку щодо боріння добра й зла як рушійної сили розвитку світу; роб ить висновки про значення твору для світового культурного поступу загалом і розвитку українського культурного середовища зокрема ; 

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою тлумачить поняття «трагедія»; розширює свій лексикон, засвоюючи нові слова, вирази, наявні у творі; Спілкування іноземними мовами 

читає уривок з художнього тексту німецькою мовою (за умови вивчення цієї мови в школі); зіставляє уривок оригінального тексту з українським художнім перекладом (за умови вивчення відповідної іноземної мови в школі); 

Математична компетентність

складає таблиці і , схеми; установлю є причинно-наслідкові зв’язки між подіями твору та еволюцією персонажів; 

Компетентності в природничих науках і технологіях

критично оцінює застарілі способи пізнання природи й людини, про які йдеться у творі (визнання магії «наукою», возведення в абсолют відірваних від життя уявлень, догм тощо); усвідомлює прогресивність поглядів Фауста на природу; 

Уміння вчитися

усвідомлює цінність самостійного здобуття істини, утіленого в образі Фауста; здійсню є самооцінювання результатів власної діяльності, рефлексію, зіставляючи свої погляди з поглядами головних персонажів трагедії; 

Соціальна та громадянська компетентності

визначає у творі актуальні соціальні проблеми та ідеї; аналізу є з позиції сучасного суспільства дві протилежні світоглядні позиції, утілені в образах Фауста і Мефістофеля; усвідомлює значення вищих духовних поривань окремої особистості в розвитку суспільства, цінність активної життєвої позиції, високої мети й наполегливої праці («Лиш той життя і волі гідний, хто б’ється день у день за них»); робить висновки про умови гармонійного розвитку особистості в соціумі (прагнення до самовдосконалення, самостійного здобуття істини, гармонійної згоди із собою тощо) ; висловлює думку щодо порушених у творі соціальних проблем; 

Обізнаність та самовираження у сфері культури

сприймає трагедію «Фауст» у контексті доби Просвітництва та сучасної культурної ситуації; аналізує й інтерпретує трагедію в аспекті національної культури та загальнолюдських цінностей; усвідомлює  вплив трагедії «Фауст» на розвиток світової культури; 

Екологічна грамотність і здорове життя

усвідомлює цінність єдності людини з природою, гармонії зі світом. 

3


Образ Фауста як утілення динамізму нової європейської цивілізації. Пошуки сенсу буття й призначення людини.

4


Розвиток мовлення. Письмовий твір-порівняльна характеристика персонажів. Опозиція Фауст – Мефістофель. Фауст і Маргарита. 

МОДЕРНІЗМ

5


Модерністська проза початку ХХ ст. (загальна характеристика). Світоглядні й естетичні засади модернізму, його художнє новаторство. Модерністські явища в художній прозі на початку ХХ ст. Ф. Кафка, Дж. Джойс і М. Пруст як зачинателі модернізму в європейській прозі. Екзистенціалізм, його філософські засади та представники. 

Учень / учениця 

Предметні компетентності

 Знаннєвий компонент

називає засновників модернізму в європейській прозі; знає світоглядні й естетичні засади модернізму; розкриває філософські засади екзистенціалізму; розповідає про основні віхи життя та творчості письменників; розуміє художнє новаторство митців; наводить приклади гротеску й притчі в прочитаних творах; 

Діяльнісний компонент

виявляє актуальні проблеми в прочитаних текстах; характеризує художні образи у творах митців; досліджує особливості сюжету, композиції, стилю прочитаних творів; висвітлює зв’язки творів з естетичними й ідейними шуканнями доби;

 Ціннісний компонент

 критично ставиться щодо зображеного світового буття як абсурдного; робить висновки щодо ролі прочитаних творів для сучасного читача.

 Ключові компетентності 

Спілкування державною мовою обговорює прочитані твори, тлумачить поняття «модернізм», «екзистенціалізм», «гротеск», «притча», готує власні сентенції щодо прочитаних творів у різних жанрах усного й письмового мовлення; Математична компетентність

на підставі прочитаного виокремлює головну та другорядну інформацію; Інформаційно-цифрова

компетентність

знає та використовує електронні сайти українських бібліотек, де представлені переклади творів Ф. Кафки і А. Камю; створює електронну продукцію (мультимедійні презентації, буктрейлери тощо) для популяризації прочитаних творів;

 Уміння вчитися 

використовує різні джерела довідкової інформації (словники, енциклопедії, онлайн ресурси) для отримання нових знань;

 Ініціативність і підприємливість обговорює прочитані твори в парах і групах, працює в команді;

 Соціальна та громадянська компетентності

висловлює власну позицію щодо порушених у творах суспільних та моральних проблем;

 Обізнаність та самовираження у сфері культури 

порівнює втілення сюжетів творів Ф. Кафки і А. Камю в різних видах мистецтва; 

Екологічна грамотність і здорове життя

розуміє значення читання художньої літератури для духовного здоров’я людини як засобу протидії насильству, аморальності, агресії та іншим негативним явищам сучасного світу. 

6


Життя і творчий шлях Ф. Кафки. Зображення відчуження особистості в новелі «Перевтілення». Особливості композиції, функції фантастики. Характерні риси стилю Ф. Кафки, поєднання реалістичних і міфологічних елементів у гротескному світі

7


Образ Грегора Замзи: проблемність,метафоричність, символічність. Розкриття у творі світового буття як абсурдного..

8


Віхи життя й особливості світогляду А. Камю

9


Роман «Чума»: проблематика, сюжет і композиція, притчевість твору, алегоризм образів і ситуацій. 

10


Розвиток мовлення. Усна характеристика образів роману “Чума”.

11


Контрольна робота. Твір на одну із запропонованих тем.

ШЕДЕВРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЛІРИКИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ.

12


Розмаїття течій модернізму й авангардизму в європейській ліриці XX ст. Ґійом Аполлінер – поет-авангардист. Зв’язок поезії митця з естетикою кубізму, своєрідність «сюрреалізму» письменника, його художні новації в царині лірики. Збірки «Алкоголі. Вірші 1898 – 1913 рр.», «Каліграми. Вірші Миру і Війни». 

Учень / учениця

 Предметні компетентності

Знаннєвий компонент

 дає стислу характеристику модернізму й авангардизму в літературі; знає течії модернізму й авангардизму, їхніх видатних представників, основні етапи життєвого і творчого шляху письменників;

 Діяльнісний компонент

визначає провідні теми й мотиви в ліриці митців; розкриває особливості світобачення письменників; характеризує образи ліричних героїв (героїнь); висвітлює зв’язки поетів з Україною, українські теми й мотиви в їхній ліриці; 

Ціннісний компонент

обґрунтовує власне судження, обстоює думку в обговоренні (дискусії); робить висновки щодо загальнолюдського й національного в ліриці поетів; 

Ключові компетентності

 Спілкування державною мовою

знає українські переклади творів митців, визначає їхню художню специфіку;

 Спілкування іноземними мовами

має загальні уявлення про своєрідність оригіналів творів митців (специфіка назв, синтаксису, ритмомелодики, образності тощо); Математична компетентність 

порівнює модернізм і авангардизм (у вигляді схеми, таблиці); Інформаційно-цифрова компетентність

створює літературний портрет письменника, представляє свою роботу у вигляді самостійно створеної продукції (презентації, обкладинки видання, постера тощо);

 Ініціативність і підприємливість створює рекламу улюбленого поетичного твору або збірки (книжки) митця; 

Соціальна та громадянська компетентності

визначає роль творчої спадщини поетів у ствердженні суспільно значущих ідей для свого часу та сучасності; розкриває сутність авторської позиції,

 Обізнаність та самовираження у сфері культури

аналізує літературні явища в контексті доби, у зв’язках з історією літератури й культури; знає і коментує твори різних видів мистецтва в аспекті розвитку течій модернізму й авангардизму; 

Екологічна грамотність і здорове життя

усвідомлює цінність духовно-емоційного світу людини, значення поезії для її розвитку; осмислює взаємозв’язок усього живого на світі, важливість збереження природи як середовища, необхідного для життя людини.

13


Специфіка віршованої форми каліграм («Зарізана голубка й водограй»). Тема кохання й часу у вірші «Міст Мірабо». Верлібр у творчості Ґійома Аполлінера

14


Своєрідність поглядів і поетики Р. М. Рільке. Діалог ліричного героя з Богом («Згаси мій зір…»). Переосмислення античних міфів у віршах митця («Орфей, Еврідіка, Гермес», збірка «Сонети до Орфея»). Філософський характер і художня довершеність лірики поета. 

15


Віхи творчого шляху й художні здобутки Ф. Ґарсіа Лорки. Жанрове розмаїття його лірики. Яскраві образи й символи у віршах поета. Своєрідність художнього світу Ф. Ґарсіа Лорки. 

16


Контрольна робота. Шедеври європейської лірики першої половини ХХ століття. Тест.

17


Позакласне читання. 

Манн Т. «Маріо і чарівник». Засудження фашизму і диктатур у тогочасній Європі.