Календарне планування

Календарно-тематичне планування

із зарубіжної літератури

для учнів 6, 8, 9, 10, 11 класів

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року

учителя зарубіжної літератури


 

Складено відповідно до програм, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України

від 03 серпня 2022 року № 698:

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА. 6 – 9 класи. Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти;

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА. 10 – 11 класи. Рівень стандарту. Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти.

 Схвалено на засіданні методичної комісії вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін (протокол № 4 від  11.01.2023 )

 

 

6 клас

Дата

Тема уроку

Очікувані результати

 

ЛЮДСЬКІ СТОСУНКИ 

1

16.01

Джек Лондон  – автор оповідання «Жага до життя».

Учень (учениця):

 визначає актуальні проблеми у прочитаних творах, висловлює власне ставлення до порушених

письменниками питань, розкриває їхню актуальність;

 виявляє особливості сюжету і композиції творів, визначає

кульмінаційні моменти;

 характеризує ставлення

персонажів до світу, природи,

людей;

 пояснює вчинки героїв та героїнь, мотиви їхньої поведінки;

 розкриває внутрішні порухи,

поривання, ; мрії й прагнення

персонажів

 пояснює символічний зміст назв творів;

 дає визначення поняття «художня деталь», знаходить художні деталі та встановлює їхню роль у тексті (змалювання персонажів,

розкриття внутрішнього стану,

увиразнення авторської ідеї та ін.);

 дає визначення понять «гумор», «іронія», розуміє схожість і різницю між ними, виявляє гумор та іронію в текстах, значення для розкриття образів персонажів,

авторської позиції;

 вирізняє в окремих епізодах

підтекст, визначає прихований

зміст висловлювання, обґрунтовує свою думку;

 коментує окремі факти життєвої і творчої біографії митців;

 порівнює образи, знаходить їх спільні й відмінні риси;

 зіставляє літературні твори з

екранізаціями, ілюстраціями.

2

19.01

Проблеми життя і смерті, дружби й зрадництва  в оповіданні «Жага до життя».

3

23.01

Характеристика героїв оповідання «Жага до життя».

4

26.01

Описи природи та їхня роль у тексті. Значення назви оповідання.

5

30.01

Анна Ґавальда  – авторка повісті «35 кіло надії».

6

02.02

Теми школи, родини, життєвого покликання особистості.

7

06.02

Ґрегуар Дюбоск на шляху дорослішання (переживання самотності й нерозуміння з боку інших, пошук власної духовної сутності та улюбленої справи). Складні випробування та їх роль у формуванні характеру підлітка.

8

09.02

Образ дідуся Леона як моральний приклад і опора для хлопчика. Відкритий фінал повісті.

9

13.02

Ульф Старк – автор повісті «Чи вмієш ти свистати, Юганно?»

10

16.02

Проблеми самотності (дітей і дорослих), ставлення до літніх людей у творі.

11

20.02

Образи дітей (Ульф, Берра) і дідуся Нільса, встановлення духовного зв’язку між ними. Світ добра, людяності, милосердя, який герої творять власноруч.

12

23.02

Сенс назви твору. Значення символів (шовкова хустка, краватка, повітряний змій та ін.).

13

27.02

Контрольна робота. Твір-роздум на одну із запропонованих тем (за творами Дж. Лондона, А. Гавальди, У. Старка).

 ПОЕТИЧНЕ БАЧЕННЯ СВІТУ 

14

02.03

Мацуо Басьо. Хайку. Відображення японських уявлень про красу в поезії митця. Лаконізм форми та широта художнього змісту хайку.

 виразно читає твори поетів в українських перекладах та іноземною мовою (за умови володіння нею);

 висловлює враження від прочитаного, а також емоції й почуття, що виникли від зустрічі з поезією;

  визначає особливості розвитку сюжету (ліричного – не тільки перебіг зовнішніх подій, а передовсім плин образів, почуттів, емоцій, думок);

 виявляє особливості жанру та художньої мови у творах письменників (використання епітетів, метафор, повторів, інверсії тощо);

 знаходить у поетичних текстах художні деталі, виявляє їхню роль у розкритті картин природи, станів ліричного героя;

 визначає провідні теми, мотиви, ідеї прочитаних творів;

 усвідомлює специфіку розуміння краси в різних культурах на прикладі поетичних творів;

 називає імена видатних українських перекладачів творів зарубіжних поетів, демонструє майстерність їхніх художніх

перекладів, барви української мови.

15

06.03

Зображення станів природи в ліриці М. Басьо. Роль художньої деталі. Підтекст.

16

09.03

Виразне читання напам’ять 3-4 хайку Мацуо Басьо.

17

13.03

Роберт Бернс (1759–1796). «Моє серце в верховині…». Ідея любові до батьківщини у вірші Р. Бернса

18

16.03

Антитеза (рідний край –чужина). Елементи фольклору (традиційні образи, постійні епітети, повтори та ін.).

19

20.03

Виразне читання напам’ять вірша «Моє серце в верховині…».

20

23.03

Джанні Родарі (1920–1980) – автор вірша  «Листівки з видами міст».

21

03.04

Широта світу та його сприйняття ліричним героєм вірша. Листівки як символ широти світу й прагнення до його відкриття.

22

06.04

Контрольна робота. Поетичне бачення світу. Тест.

ОБРАЗ МАЙБУТНЬОГО В ЛІТЕРАТУРІ 

23

10.04

Рей Дуглас Бредбері «Усмішка». Тривога за руйнування духовних цінностей в оповіданні.

 виразно читає текст і визначає головну думку прочитаного, підтверджує її прикладами, цитатами з тексту;

 називає основні ознаки фантастичної літератури та виявляє їх у прочитаних творах;

 характеризує образи головних героїв фантастичних оповідань Р. Бредбері та Р. Шеклі;

 установлює сутність конфлікту поміж героєм і світом (Том і натовп, Кліві й неземна цивілізація);

 характеризує образи майбутнього

у творах письменників;

 зіставляє персонажів фантастичних творів (Том і Кліві);

 висловлює свою думку щодо майбутнього людства, ролі літератури й мистецтва в майбутньому.

24

13.04

Образ Тома, його динаміка. Значення образу Джоконди для розкриття головної ідеї твору

25

17.04

Розвиток мовлення. Усний твір-роздум «Сутність конфлікту між Томом і натовпом».

26

20.04

Роберт Шеклі (1928–2005). «Запах думок». Утвердження сили людської думки у творі

27

24.04

Духовне й фізичне випробування Кліві. Роздуми автора про майбутнє людини та людства. Гуманістичний зміст оповідання – віра в перемогу людського розуму.

28

27.04

Розвиток мовлення. Письмовий твір «Порівняльна характеристика Тома і Кліві».

СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА. ЗРОСТАННЯ І ВЗАЄМИНИ ЗІ СВІТОМ. 

29

01.05

Крістіне Нестлінґер – авторка твору «Конрад, або Дитина з бляшанки».

 розповідає про основні події сюжету творів, виокремлює в них кульмінаційні моменти;

 визначає актуальні проблеми у творах митців, пов’язані зі зростанням дитини, її взаєминами з колективом, світом дорослих;

 висловлює і пояснює свою точку зору щодо вчинків персонажів, їхніх стосунків;

 визначає жанрові ознаки (казки, повісті, роману) в прочитаних творах;

 виявляє риси характерів героїв у

життєвих випробуваннях;

 осмислює поняття «добро» і «зло»,

«життя» і «смерть», «любов» і «ненависть», «милосердя» і «байдужість» під час інтерпретації художніх образів, епізодів прочитаних творів, розмірковує

про вибір життєвої позиції, моральні цінності;

 порівнює образи дітей і підлітків у

прочитаних протягом року творах,

називає своїх улюблених персонажів і висловлює власне ставлення до них;

 розповідає про свої улюблені твори сучасних письменників, виявляє в них актуальний зміст;

 розуміє значення категорії «художність» для оцінки творів масового мистецтва.

30

04.05

Незвичайність образу Конрада, риси його характеру.

31

08.05

Конрад і його становлення у світі.

32

11.05

Утілення творів сучасної літератури у кіно, ілюстраціях та ін.

33

15.05

Позакласне читання. М. А. Г. Енде «Джим Ґудзик і машиніст Лукас». Фантастична країна Усландія та її мешканці (король, Лукас, пан Ермель, пані Ваас та ін.)

34

18.05

Позакласне читання. М. А. Г.  Енде «Джим Ґудзик і машиніст Лукас». Моральні цінності, що стверджуються у творі (дружба, кохання, сім’я, повага до інших, любов до батьківщини).

35

22.05

Контрольна робота. Образ майбутнього в літературі. Сучасна література. Зростання і взаємини зі світом. Тест.

ПІДСУМКИ 

36

25.05

Узагальнення та систематизація вивченого у ІІ семестрі.

 знає авторів і українських перекладачів творів зарубіжних письменників, що вивчалися протягом року;

 розкриває ідейно-художній зміст,

актуальність прочитаних творів, їхні сюжетно-композиційні особливості, систему образів, жанрову своєрідність (окремих жанрів – оповідання, повість,

роман, хайку та ін.);

 знає визначення основних літературознавчих понять, що вивчалися протягом 5–6 класу, застосовує їх у процесі аналізу й інтерпретації текстів (окремих фрагментів і компонентів –

образів, сюжетів та ін.);

 демонструє вміння порівнювати твори літератури та їхнє втілення в різних видах мистецтва;

 усвідомлює взаємозв’язки української літератури з іншими літературами (на рівні окремих спільних рис міфології, жанрів (байка та ін.), тем (природа та ін.),

образів (дітей та ін.) тощо)

37

29.05

Узагальнення та систематизація вивченого у 6 класі.

38

01.06

Рекомендація літератури на літо.

                                                        

                                                  8 клас

Дата

Тема уроку

 

Очікувані результати

ВІДРОДЖЕННЯ 

1

16.01

 Епоха Відродження (Ренесансу) в Європі. Гуманізм. Культ античності. Характерні риси ренесансної культури і літератури.

Учень (учениця):

 знає хронологічні межі Відродження,

особливості світоглядного перевороту того часу, історичний і культурний контекст, роль античності в розвитку літератури;

 визначає риси гуманізму в літературних творах доби Відродження;

 розповідає про ключові віхи життя й

творчості митців, розкриває їхній внесок в історію національних літератур і світової культури;

 дає визначення поняття «сонет», виявляє особливості його структури у творах Ф. Петрарки і В. Шекспіра;

 визначає провідні теми, мотиви в

ліричних творах письменників (сонетах), розкриває специфіку художнього втілення високого почуття кохання;

 характеризує образ ліричного героя в

сонетах Ф. Петрарки, В. Шекспіра;

 зіставляє образи героїнь у сонетах

митців;

 порівнює оригінали й художні переклади сонетів В. Шекспіра (за умови володіння англійською мовою);

 розкриває загальнолюдський зміст вічних образів ренесансних творів (Ромео і Джульєтта, Дон Кіхот і Санчо Панса);

 виявляє жанрові особливості творів

(«Ромео і Джульєтта», «Дон Кіхот»);

 аналізує ліричні твори (цілісно), драматичні і прозові твори (в окремих частинах і цілісно), виявляє в них морально-філософські проблеми, засоби художньої виразності;

 розкриває особливості художньої мови творів (в оригіналах і перекладах), наводить відповідні приклади, цитати;

 знає про втілення сюжетів, образів, мотивів ренесансної літератури у світовому мистецтві (1-2 твори за вибором);

 називає відомих українських перекладачів творів доби Відродження;

 виявляє окремі особливості відтворення перекладачем тексту оригіналу засобами української мови (за умови володіння іноземною мовою).

2

20.01

Франческо Петрарка. Сонети № 61,132. Історія кохання в сонетах Ф. Петрарки. Образ ліричного героя та героїні. Утілення гуманістичних ідеалів у поезії митця. Структура сонетів Ф. Петрарки.

3

23.01

Виразне читання напам’ять одного із сонетів Петрарки.

4

27.01

Вільям Шекспір (1564–1616). Сонети № 66, 116, 130. Виняткова роль В. Шекспіра в розвитку англійської національної літератури і світового мистецтва.

5

30.01

Основні теми сонетів В. Шекспіра – кохання до Смаглявої леді, дружба. Відображення внутрішнього світу ренесансної людини (описи природи, змалювання сили почуттів та ін.). Художні особливості сонетів В. Шекспіра.

6

03.02

Виразне читання напам’ять одного із сонетів Шекспіра.

7

06.02

Трагедія «Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра. Історія створення.

8

10.02

Конфлікт справжнього почуття і забобонів.

9

13.02

Оспівування чистого пристрасного кохання Ромео і Джульєтти, вплив кохання на людську особистість (зміни в характерах головних героїв, їхня еволюція).

10

17.02

Проблема життя і смерті. Трактування фіналу.

11

20.02

Гуманістична цінність трагедії В. Шекспіра, її популярність серед різних поколінь.

12

24.02

Мігель де Сервантес Сааведра «Дон Кіхот» I частина (огляд, 2-3 розділи за вибором учителя). Історія створення роману, його зв’язок із лицарськими романами, пародійний характер. Особливості сюжету і композиції твору.

13

27.02

Конфлікт високих прагнень Дон Кіхота і буденної дійсності, неможливості реалізації ідеалів героя. Дон Кіхот і Санчо Панса – парні образи, у яких утілено високу мрію і прагматизм. «Донкіхотство».

14

03.03

Синтез різних жанрових ознак у романі (героїчного епосу, лицарського, авантюрно-пригодницького, філософського роману, пародії). Широта філософського змісту твору, можливість його різних тлумачень. Популярність вічних образів.

15

06.03

Контрольна робота. Твір-роздум на одну із запропонованих тем (за творами Петрарки, Шекспіра, Сервантеса).

БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ

16

10.03

Бароко як доба і художній напрям у європейській літературі й мистецтві.Видатні представники європейського бароко та їхні здобутки (огляд).

 визначає провідні ознаки бароко як

художнього напряму;

 розкриває специфіку барокового

світосприйняття у прочитаних творах;

 виявляє у поетичному тексті провідні

теми, ідеї, символи бароко, розкриває

їхній філософський зміст;

 аналізує образ ліричного героя вірша,

виявляє засоби його створення (монолог, риторичні питання, заглиблення у внутрішній світ, епітети, метафори та ін.), наводить відповідні цитати;

 розповідає про чинники формування

класицизму як літературного напряму

(історичні, філософські, естетичні);

 називає основні ознаки класицизму,

демонструє їх на прикладі комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич», а також на прикладі творів (1-2 за вибором) класицистичного мистецтва (живопису, архітектури та ін.);

 дає визначення поняття «комедія»,

відрізняє від поняття «трагедія» (що вивчалося раніше);

 виявляє ознаки комедії у творі Мольєра «Міщанин-шляхтич»;

 називає основні теми і проблеми в

комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич»;

 характеризує персонажів комедії

«Міщанин-шляхтич» (окремо і в порівнянні);

 дає визначення понять «сатира», «сарказм», знаходить приклади сатири й сарказму та інших видів комічного (гумор, іронія), установлює їхню роль у тексті;

 розкриває сутність морального уроку,

утіленого митцем засобами комедії;

 виявляє зв’язок комедії Мольєра з

народним мистецтвом.

17

13.03

Луїс де Гонгора-і-Арготе «Галерник». Утілення у вірші провідних тем барокової літератури: людина і Доля, блукання людини у Всесвіті, залежність від вищих сил, драматизм духовного життя. Символіка твору. Образ ліричного героя.

18

17.03

Історичні умови, філософське та естетичне підґрунтя класицизму. Характерні ознаки класицизму як художнього напряму.

19

20.03

Мольєр – майстер класицистичної комедії. Художнє новаторство Мольєра у драматургії, вплив його відкриттів на світове театральне мистецтво.

20

24.03

Історія створення комедії «Міщанин-шляхтич». Тематика і проблематика твору, його загальнолюдське значення.

21

03.04

Основні образи комедії (пан Журден, пані Журден, граф Дорант, графиня Дорімена, Клеонт та ін.).

22

07.04

Основні образи комедії (пан Журден, пані Журден, граф Дорант, графиня Дорімена, Клеонт та ін.).

23

10.04

Розвиток мовлення. Письмова порівняльна характеристика героїв комедії Мольєра.

24

14.04

Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм) в комедії «Міщанин-шляхтич».

25

17.04

Розвиток мовлення. Усний твір-роздум «Моральний урок комедії «Міщанин-шляхтич» Мольєра».

26

21.04

Контрольна робота. Бароко і класицизм. Тест.

ЛІТЕРАТУРА ХХ-ХХІ СТОЛІТТЯ. У ПОЩУКАХ СЕБЕ І ВИСОКОГО ПОЛЬОТУ

 

27

24.04

Антуан де Сент-Екзюпері «Маленький принц». Людські взаємини, моральні цінності в казці-притчі.

 виявляє актуальність порушених

письменниками тем і проблем;

 розкриває особливості сюжету і

композиції творів, їхні жанрові

ознаки;

 характеризує головних персонажів

твору, визначає засоби їхнього створення у тексті;

 називає жанрові ознаки прочитаних

творів;

 знаходить у прочитаних творах символи та розкриває їхній зміст;

 зіставляє персонажів творів;

 розповідає про свої улюблені книжки,

пояснює свій вибір, визначає їхні художні ознаки.

28

28.04

Філософський зміст твору «Маленький принц».

29

01.05

Художні образи твору «Маленький принц».

30

05.05

Річард Бах «Чайка Джонатан Лівінгстон». Сюжет твору Р. Баха як філософська метафора людського буття.

31

08.05

Алегоричні образи повісті. Утілення прагнення до високої мети в образі чайки Джонатана.

32

12.05

Художній конфлікт і можливість його подолання. Ознаки притчі у творі.

33

15.05

Позакласне читання. Барбара Космовська «Буба». Художній світБ. Космовської. Батьки – діти, діди – онуки.

34

19.05

Позакласне читання. Барбара Космовська «Буба». Ідея поваги й любові до людини. Сімейні цінності у творі.

35

22.05

Контрольна робота. Література ХХ-ХХІ ст. У пошуках себе і високого польоту. Тест.

 ПІДСУМКИ

36

26.05

Узагальнення та систематизація вивченого у ІІ семестрі.

 знає основні епохи, напрями (їхні ознаки) літературного процесу від античності до XVII ст.;

 аналізує та інтерпретує твори письменників у контексті літературних напрямів і культури доби;

 знає визначення основних літературознавчих понять, що вивчалися протягом 5–8 класу, застосовує їх у процесі аналізу й інтерпретації тексту;

 визначає жанрові ознаки, специфіку

образів, оповіді, мови пропонованих для вивчення творів;

 демонструє вміння порівнювати твори різних видів мистецтва, твори українських і зарубіжних авторів.

37

29.05

Узагальнення та систематизація вивченого у 8 класі.

38

02.06

Рекомендація літератури на літо.

                                                        

                                                     

9 клас

Дата

Тема

Очікувані результати

 

РЕАЛІЗМ 

1

18.01

Поняття про реалізм та історія його формування. Характерні ознаки реалізму як літературного напряму (зв’язок із дійсністю, аналітизм, типовість образів і ситуацій, розкриття впливу соціального середовища на людину, критичний пафос, дослідження життя суспільства, психологізм та ін.). Взаємодія реалізму з іншими напрямами XIX ст. (романтизмом, натуралізмом)

Учень (учениця):

 дає визначення поняття «реалізм» називає його провідні ознаки, виявляє їх у творі;

 розуміє особливості взаємодії реалізму з іншими напрямами XIX століття (романтизмом, натуралізмом);

 розповідає про основні віхи життя й

творчості митців;

 розкриває особливості світоглядних

позицій письменників;

 визначає актуальні проблеми, теми творів;

 установлює сюжетно-композиційні

особливості творів;

 аналізує прочитані тексти цілісно і в

окремих фрагментах;

 дає визначення поняття «психологізм», розкриває специфіку психологізму в прочитаних творах;

 інтерпретує вчинки персонажів, дає їм власну оцінку, висловлює судження щодо певних ситуацій;

 аналізує образи персонажів як типові з визначенням засобів їхнього створення (портрет, психологічні деталі, інтер’єр, мова, стосунки із середовищем, з іншими

персонажами тощо);

 виявляє художнє новаторство митців;

 розкриває специфіку аналітичного підходу письменників до зображення дійсності.

2

19.01

Основні віхи творчості та особливості світогляду Оноре де Бальзака. «Людська комедія»: історія написання, художня структура, тематика і проблематика, образи.

3

25.01

Повість «Гобсек» у структурі «Людської комедії»

4

26.01

Сюжетно-композиційні особливості твору («розповідь у розповіді»).

5

01.02

Багатогранність образу Гобсека (як соціального типу доби, як філософа та ін.), засоби його створення (портрет, психологічна деталь, монолог, вчинки, філософське ставлення до життя та ін.).

6

02.02

Зрілий етап життя і творчості Миколи Васильовича Гоголя.

7

08.02

«Ревізор». Творча історія п’єси. Критика суспільства.

8

09.02

Образи персонажів як відображення аномальної системи, втілення в них соціальних і людських вад.

9

15.02

Специфіка художнього конфлікту і жанру твору.

10

16.02

«Шинель». Особливості сюжету і композиції твору.

11

22.02

Образ столиці як чужого й ворожого для людини простору.

12

23.02

Духовне знецінення й занепад особистості в умовах антигуманного суспільства.

13

01.03

Критичний пафос твору. Трактування фіналу (роль фантастики в реалістичному творі). Авторська позиція.

14

02.03

Контрольна робота. Твір-роздум на одну із запропонованих тем (за творами Бальзака і Гоголя).

НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДРАМАТУРГІЇ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

 

15

08.03

«Стара» і «нова драма». Зміни в драматургії кінця XIX – початку XX ст.

 виявляє у творах письменників провідні проблеми, теми, мотиви;

 характеризує художні образи, виявляє в тексті художні засоби їхнього створення;

 аналізує твори у єдності змісту та форми;

 висловлює власні судження щодо актуальних тем і проблем, образів і подій творів, аргументує свою думку прикладами з тексту, відповідними цитатами;

 розповідає про основні віхи життя й

творчості митців;

 знає українські переклади творів, зіставляє їх з оригіналами (за умови володіння іноземною мовою);

 здійснює пошуково-дослідницьку діяльність у галузі літератури (збирання відомостей про письменників, систематизація фактів, аналіз окремих літературних явищ, підготовка повідомлення, презентації тощо);

 користується літературознавчими словниками, енциклопедіями та іншими видами джерел (зокрема інтернет-ресурсами).

16

09.03

Роль Г. Ібсена в розвитку світової драматургії, його новаторство.

17

15.03

«Ляльковий дім» як соціально-психологічна драма. Особливості драматичного конфлікту та розвиток сценічної дії (зовнішньої і внутрішньої). Композиція п’єси.

18

16.03

Образна система. Підтекст. Символіка. Відкритість фіналу.

19

22.03

Розвиток мовлення. Письмовий твір-роздум за драмою Г. Ібсена «Ляльковий дім»

20

23.03

Особливості світогляду Б. Шоу.

21

05.04

Специфіка втілення античного міфу в п’єсі «Пігмаліон».

22

06.04

Динаміка образу Елайзи Дулітл. Ідеї «одухотворення» людини й життя засобами мистецтва, збереження національної культури, розвитку мови.

23

12.04

Розвиток мовлення. Захист проектів на тему «Утілення драматичних творів Г. Ібсена і Б. Шоу в театрі, кіно».

24

13.04

Контрольна робота. Нові тенденції у драматургії кінця ХІХ – початку ХХ століття. Тест.

ЛІТЕРАТУРА ХХ-ХХІ СТОЛІТТЯ. ЖИТТЯ,ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА. 

25

19.04

Рей Дуглас Бредбері – автор роману «451° за Фаренгейтом».

 знає основні відомості про життя і

творчість митців;

 виявляє актуальні проблеми, теми в прочитаних творах, їхній зв'язок із проблемами суспільства, історії, культури, існування людини, її морального вибору;

 виявляє ознаки різних літературних напрямів у прочитаних творах;

 знає характерні ознаки різних жанрів, виявляє їх у творах письменників;

 характеризує образи провідних героїв та героїнь, простежує особливості їхньої внутрішньої зміни, виявляє відповідні художні засоби;

 створює рецензію (усну або письмову) на сучасний твір літератури (або кіно, театру);

 обстоює власну точку зору, веде полеміку щодо актуальних проблем і тенденцій розвитку сучасної літератури, зокрема в аспекті її взаємодії з іншими видами мистецтва;

 презентує свої улюблені твори сучасної літератури на уроці, виявляє в них риси художності;

 володіє навичками роботи з бібліотечними фондами, інтернет-ресурсами з метою пошуку необхідної книги, творчого читання;

 знає популярні книжкові серії для молоді, сучасні літературно-художні видання, інтернет-портали творів зарубіжної літератури;

 аналізує твори сучасних зарубіжних авторів у єдності змісту й форми;

 знає визначні міжнародні літературні премії сучасності;

 називає зарубіжних письменників -лауреатів міжнародних премій у галузі художньої літератури, твори митців, відзначені преміями

26

20.04

Тривога за майбутнє суспільства в романі-антиутопії «451° за Фаренгейтом». Тема знецінення культури.

27

26.04

Провідні мотиви твору – книги (читання), пожежі, тотального контролю, інакомислення тощо. Натовп і влада.

28

27.04

Важке прозріння особистості в тоталітарному суспільстві.

29

03.05

Ерік Вольф Сігел – автор твору  «Історія  одного кохання».

30

04.05

Розповідь про зворушливе і трагічне кохання студента, сина мільйонера, до дочки бідного італійського емігранта.

31

10.05

Образи твору.

32

11.05

Проблеми життя і смерті, любові й відданості у творі.

33

17.05

Позакласне читання. Гарпер Лі  «Убити пересмішника». Проблема входження молоді в дорослий світ,  зіткнення із жорстокістю.

34

18.05

Позакласне читання. Гарпер Лі  «Убити пересмішника». Моральні ідеали у творі.

35

24.05

Контрольна робота. Література ХХ-ХХІ століття. Життя, історія, культура. Тест.

ПІДСУМКИ

36

25.05

Узагальнення та систематизація вивченого у ІІ семестрі.

 визначає основні етапи літературного процесу XIX–XX ст., їхні особливості, зв’язок із розвитком культури і мистецтва;

 розрізняє літературні напрями, течії, роди, жанрі XIX–XX ст.;

 установлює жанрово-родову належність творів, їхню жанрову й стильову своєрідність;

 називає представників різних літературних напрямів, течій, мистецьких тенденцій, виявляє їхній внесок у національну та світову скарбницю художніх цінностей;

 застосовує літературознавчі поняття в процесі аналізу й інтерпретації літературних творів;

 аналізує, оцінює, порівнює літературні твори і явища.

37

31.05

Узагальнення та систематизація вивченого у 9 класі.

38

01.06

Рекомендація літератури на літо.

                                                      

                                                  

10 клас

Дата

Тема

 

Очікувані результати

РОМАН XIX СТ.

1

20.01

Роман як жанр літератури, його формування і провідні ознаки. Різновиди роману XIX ст., національна своєрідність.

Учень / учениця:

знає історію формування жанру роману у світовій літературі, його різновиди; розуміє специфіку розвитку роману в XIX ст., називає його жанрові ознаки; виявляє ознаки типовості образів у реалістичному романі; характеризує й порівнює романні образи у зв’язках із дійсністю, середовищем, світоглядними шуканнями митців; на підставі прочитаних творів виокремлює ознаки різновидів; зіставляє образи персонажів; висловлює судження щодо порушених у романах проблем; дає оцінку героям, використовуючи навички критичного мислення;

2

27.01

Ідейно-естетичні погляди і творчий шлях Оскара Вайльда.

3

03.02

Проблема краси й моралі в романі «Портрет Доріана Грея»

4

10.02

Система образів в романі «Портрет Доріана Грея».

5

17.02

Еволюція головного героя в романі «Портрет Доріана Грея».

6

24.02

Роль фантастики у творі. Символіка. Традиції і новаторство О. Вайльда в жанрі роману.

7

03.03

Контрольна робота. Твір-роздум на одну із запропонованих тем (за романом О. Вайльда).

ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ 

8

10.03

Модернізм як літературно-мистецький напрям кінця XIX – початку XX ст. Течії раннього модернізму: символізм,імпресіонізм, неоромантизм.

Розвиток мовлення. Складання тез літературно-критичної статті.

розповідає про зміну світоглядних та естетичних засад літератури й мистецтва на межі XIX–XX ст.; називає характерні ознаки модерністських течій і явищ у художніх творах; знає основні віхи життя і творчості митців, риси їхнього індивідуального стилю; аналізує ліричні твори (цілісно і у фрагментах); виявляє у творах письменників провідні проблеми, теми, мотиви; виокремлює символи, пояснює їхній асоціативний зміст; розкриває зв’язок романтизму і модернізму (на ранньому етапі модернізму), реалізму і модернізму (на зрілому етапі модернізму);

характеризує взаємодію імпресіонізму та символізму в ліриці кінця XIX – початку XX ст.; обговорює проблему призначення мистецтва й митця; висловлює власні думки щодо впливу французького символізму на розвиток української поезії;

сприймає й розуміє естетику образного слова; висловлює судження щодо художньої цінності прочитаних творів, образів ліричних героїв;

9

17.03

Ш. Бодлер – пізній романтик і зачинатель модернізму. Збірка «Квіти зла» (загальна характеристика). Образи, символи, особливості поетичної мови у віршах Ш. Бодлера. («Альбатрос», «Відповідності», «Вечорова гармонія»).

10

24.03

Французький символізм. Естетичні погляди Поля Верлена у вірші «Поетичне мистецтво». Зображення пейзажів природи і душі в «Осінній пісні». Сугестивність, музичність, живописність лірики.

11

07.04

Художнє новаторство А. Рембо. Поєднання рис імпресіонізму й символізму в сонеті «Голосівки». Образ ліричного героя у вірші «Моя циганерія».

ДРАМАТУРГІЯ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ. 

12

14.04

Зміни в драматургії на межі XIX–XX ст. М. Метерлінк як теоретик і практик «нової драми». Концепція символістського театру.

розуміє сутність кардинальних змін у драматургії на межі XIX–XX ст., ідейних та естетичних шукань представників «нової драми»; знає й коментує перебіг сюжету, розвиток дії (зовнішньої та внутрішньої);

виокремлює новаторські риси в прочитаному творі; виявляє жанрові ознаки твору, розкриває особливості взаємодії різних елементів у них; з’ясовує значення символів у п’єсі; зіставляє розвиток європейської та української драми на межі XIX–XX ст.; висловлює погляди щодо особливостей «нової драми», а також прочитаних творів; висвітлює актуальні проблеми, порушені у творі, інтерпретує їх на підставі власного досвіду, у проекції на сучасність;

13

21.04

Ідея одухотворення життя й відновлення втрачених зв’язків у драмі-феєрії «Синій птах». Особливості розвитку сюжету.

14

28.04

Роль фантастики. Символіка образів. Трактування фіналу.

Розвиток мовлення. Захист проектів «Екранізації й театральні вистави за драмою «Синій птах».

 СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ

15

05.05

Й. Яґелло – польська письменниця, авторка творів для дітей та молоді. «Кава з кардамоном»: Синтез підліткової повісті (стосунки в родині, перше кохання) та детективу (розгадування сімейної таємниці).

знає популярних сучасних письменників та їхні твори; розуміє зв’язок творчості сучасного письменника з національними традиціями й тенденціями розвитку літератури, наводить приклади такого зв’язку в прочитаному творі; розповідає про основні події та персонажів прочитаних творів; формулює критерії художності; розрізняє твори класичної та масової літератури; аналізує й інтерпретує прочитані твори сучасності; визначає особливості індивідуальних стилів митців (на прикладі прочитаних творів); висловлює судження щодо порушених у творах питань та художніх образів; робить висновки про національне та загальнолюдське значення прочитаних творів; критично оцінює твори масової літератури;

16

12.05

Проблема батьків і дітей. Образ головної героїні. Мова твору.

17

19.05

Контрольна робота. Перехід до модернізму. Взаємодія символізму і імпресіонізму в ліриці. Драматургія кінця ХІХ-початку ХХ століття. Сучасна література в юнацькому читанні. Тест.

18

26.05

Позакласне читання. Реклама улюбленого твору сучасного зарубіжного письменника.

ПІДСУМКИ

19

02.06

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

знає ідейно-художній зміст літературних творів у контексті розвитку культури й суспільства; розуміє зміст прочитаного; називає літературні факти, явища, твори, імена письменників, перекладачів тощо; пояснює значення перекладної літератури для розвитку національного письменства та української нації загалом; розпізнає літературні факти, явища, напрями, течії, жанри, стилі; розрізняє засоби художньої виразності, індивідуальні стилі митців; описує персонажів, їхні риси, поведінку, умови життя, соціально-культурний контекст; усвідомлює значення художньої літератури для сучасної людини й суспільства.

                                                      

                                                        

11 клас

Дата

Тема

Очікувані результати

 

АНТИУТОПІЯ У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

1

20.01

Розвиток жанру антиутопії у XX ст.: ознаки та представники. Зв’язок творчості Дж. Оруелла із соціально-історичною ситуацією доби.

Учень (учениця):

дає загальну характеристику змісту творів;

сприймає літературний твір у контексті епохи та історико-літературного процесу;

виявляє ознаки антиутопії в тексті; аналізує ідейно-тематичну сутність, сюжет, композицію, проблематику художнього твору; обґрунтовує власну позицію щодо актуальних проблем, порушених у творі;

розкриває функції фантастики у творі-антиутопії; оцінює вчинки персонажів антиутопії;

2

27.01

Викриття сутності тоталітарної системи та її ієрархії в антиутопії «Скотоферма».  Образ головного героя в динаміці. Поетика антиутопії (фантастика, мова, символи, алегорії та ін.).

ПРОБЛЕМА ВІЙНИ І МИРУ В ЛІТЕРАТУРІ XX СТ.

3

03.02

Епічний театр Б. Брехта: теоретичні засади й художня практика. Б. Брехт – драматург-новатор.

виразно читає, коментує, аналізує літературні твори; розкриває особливості художньої побудови творів, характеризує ідейно-тематичний зміст, сюжет, проблематику творів, художні образи; визначає антивоєнний пафос творів, авторську позицію; аналізує теми та актуальні проблеми творів, висловлює власні судження щодо питань, порушених у творах митців, бере участь в обговоренні проблематики прочитаних текстів;

4

10.02

Зображення війни як засобу збагачення в драмі «Матінка Кураж та її діти». Ідеї попередження та риси «епічного театру» в п’єсі.

5

17.02

Життєвий і творчий шлях Генріха Белля.  Засудження антигуманної сутності Другої світової війни, її руйнівних наслідків для людства в оповіданні «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»

6

24.02

Віхи життя й творчості Пауля Целана. «Фуга смерті» – один із найвідоміших творів про Голокост. Художнє новаторство митця.

7

03.03

Контрольна робота. Твір-роздум на одну із запропонованих тем (за творами Дж. Оруелла, Б. Брехта, Г. Белля, П. Целана).

ЛЮДИНА ТА ПОШУКИ СЕНСУ ІСНУВАННЯ В ПРОЗІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ. 

8

10.03

Загальна характеристика провідних тенденцій прози другої половини ХХ ст. Віхи життя й творчості митця. «Кодекс честі» героїв Е. М. Гемінґвея.

знає основні відомості про життя і творчість Е. М. Гемінґвея, Ґ. Ґарсіа Маркеса; розуміє значення творчості письменників у світовому літературному процесі; аналізує ідейно-тематичний зміст, сюжет, композицію, проблематику художніх творів; характеризує персонажів творів, стильові особливості прочитаних текстів; виявляє й аргументує жанрові ознаки творів; обговорює філософсько-етичні проблеми, порушені у творах; висловлює судження щодо сенсу людського буття, морального вибору людини; робить висновки про значення прочитаних творів для духовного зростання особистості;

9

17.03

Реалістичний, міфологічний і філософський плани повісті «Старий і море». Символіка образів (риба, море, рибалка, хлопчик та ін.). Образ Сантьяго. Ознаки притчі у повісті.

10

24.03

Короткі відомості про життя Ґ. Ґарсіа Маркеса, лауреата Нобелівської премії. Специфіка «магічного реалізму». Синтез реального і фантастичного в оповіданні Ґ. Ґарсіа Маркеса «Стариган із крилами».

11

07.04

Відображення моральної деградації людства. Символічний зміст образу янгола. Ідея прагнення до внутрішнього вдосконалення, морального відродження, повернення до вічних цінностей.

12

14.04

Розвиток мовлення. Твір-роздум на одну із запропонованих тем (за творами Гемінгвея та Маркеса).

ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX – ПОЧАТКУ XXI СТ. 

13

21.04

Провідні тенденції в драматургії другої половини ХХ ст. Формування «театру абсурду» як явища театрального авангарду в 1950-1960-х рр., його провідні ознаки. Огляд здобутків митців.

знає світоглядні й естетичні засади «театру абсурду», його ознаки;  розуміє передумови розвитку постмодернізму, визначає основні принципи його поетики;

називає найвідоміших письменників літератури другої половини ХХ – початку ХХІ ст.; розрізняє явища масової та елітарної культури, наводить приклади;

розповідає про зв’язки письменників з Україною; аналізує проблематику, образну систему, художні особливості прочитаних творів; характеризує образи персонажів;

розкриває зміст символів, метафор у прочитаних творах; виявляє риси абсурдистської драми, літератури постмодернізму, роль гротеску та фантастики у текстах; з’ясовує особливості стилю митців; веде діалог щодо проблем, порушених у прочитаних творах; усвідомлює художню цінність прочитаних творів; обговорює проблеми морального вибору, сенсу людського життя; робить висновки щодо значення творів для розвитку культури й формування сучасного читача.

14

28.04

Постмодернізм – одне із найяскравіших літературних явищ останніх десятиліть ХХ – початку ХХІ ст. Короткі відомості про Мілорда Павича. Утілення в оповіданні «Скляний равлик» рис постмодернізму.

Розвиток мовлення. Захист проектів на тему «Павич і Україна».

 СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ 

15

05.05

Короткі відомості про Марка Зузак. «Крадійка книжок» - роман про Другу світову війну. Історія життя дівчинки Лізель Мемінґер. Викриття згубного впливу нацизму у творі.

називає сучасних письменників, твори яких увійшли в коло юнацького читання;

знає окремі факти життя сучасних письменників; зміст прочитаних творів;

розуміє зв’язок творчості письменника з національними літературними традиціями та сучасними тенденціями світової літератури; аналізує ідейно-тематичний зміст, сюжет, композицію, проблематику художніх творів; характеризує образи персонажів; порівнює прочитані твори з текстами дотичної тематики та проблематики, розглянутими в курсах зарубіжної та української літератури; коментує художні образи, у яких утілено позитивні й негативні явища; висловлює судження про особливості стилю письменників, їхню роль в історії національної та світової культури;

16

12.05

Образи «маленьких людей», які опинилися в умовах фашистської системи. Ідеї людяності, добра, порятунку життя й культури. Книга як символ збереження духовності в жорстокому світу. Форми оповіді.

17

19.05

Контрольна робота. Людина та пошуки сенсу існування в прозі другої половини ХХ ст. Література другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Сучасна література в юнацькому читанні. Тест.

18

26.05

Позакласне читання. Реклама улюбленої книги сучасного зарубіжного письменника.

 ПІДСУМКИ 

19

02.06

Узагальнення та систематизація вивченого.

пояснює відмінності зарубіжної літератури від української, світової літератури – від національної; називає видатних представників вітчизняної перекладацької

школи, визначає їхній внесок у розвиток українського суспільства; розпізнає види перекладів, зокрема художнього, визначає їхні особливості; розкриває роль української перекладацької школи у формуванні сучасного читача; на підставі власного читацького досвіду робить висновки щодо цінності класичної й сучасної літератури.

 

                                                       

Календарно-тематичне планування для 5 класу

Календарно-тематичне планування для 6 класу на І семестр 2022/2023 н. р. 

Дата

Розділ, тема

Очікувані результати

Вступ 

1

 

Література як вид мистецтва.

• виявляє ознаки різних видів мистецтва, встановлює своєрідність літератури в системі видів мистецтва, її характерні риси;

2

 

Художній образ.

• дає визначення поняття «художній образ», знає його різновиди «традиційний образ», «вічний образ»;

• наводить 2-3 приклади традиційних і вічних образів (із фольклору, прочитаних літературних творів, різних видів мистецтва);

• виявляє специфіку зображення одного й того самого образу в літературі та інших видах мистецтва;

• розповідає про свої улюблені твори літератури й мистецтва, виявляє їхні специфічні риси.

Міфи народів світу 

3

 

Поняття про міф. Основні тематичні групи міфів (про створення і будову світу, про героїв, календарні та ін.).

• визначає причини появи міфів, особливості міфологічного світосприйняття;

• дає визначення поняття «міф», відрізняє його від казки;

• називає тематичні групи міфів, наводить приклади сюжетів та образів, що належать до певних груп міфів;

• розуміє (на елементарному рівні) поняття «мотив», співвідносить його з поняттям «тема» (як часткове й ціле; мотив – реалізація теми);

4

 

Грецькі міфи. Міф про Прометея. Образ Прометея.

• переказує міф, розкриває його загальнолюдський зміст;

• характеризує  образ Прометея, розкриває втілення в ньому народних уявлень про світ, виявляє актуальний зміст  образу;

5

 

Міфи про Геракла. Образ Геракла.

• переказує міф, розкриває його загальнолюдський зміст;

• характеризує  образ Геракла, розкриває втілення в ньому народних уявлень про світ, виявляє актуальний зміст  образу;

• зіставляє образи Прометея та Геракла;

6

 

Нарцис. Образ Нарциса.

• переказує міф, розкриває його загальнолюдський зміст;

• характеризує  образ Нарциса, розкриває втілення в ньому народних уявлень про світ, виявляє актуальний зміст  образу;

7

 

Індійські міфи. Творення. Про створення ночі. Про потоп. Про золоті часи.

• називає провідні міфологічні теми (творення світу, діяння героїв та ін.) і мотиви (сонця, ночі, випробування та ін.), що виявляються у міфах різних народів;

• виявляє схожість давніх міфологічних уявлень українців і міфології інших народів;

8

 

Єгипетські міфи. Ра та Апоп. Міф про те, як Тефнут покинула Єгипет.

• називає провідні міфологічні теми (творення світу, діяння героїв та ін.) і мотиви (сонця, ночі, випробування та ін.), що виявляються у міфах різних народів;

• виявляє схожість давніх міфологічних уявлень українців і міфології інших народів;

9

 

Розвиток мовлення. Усний твір-характеристика улюбленого міфічного персонажа.

• розповідає про свої улюблені міфи,

міфологічних героїв, висловлює власне ставлення до них;

• розкриває специфіку втілення міфів народів світу у творах мистецтва (живопис, музика, театр, кіно, мультиплікація тощо);

Мудрість байки 

10

 

Байка як літературний жанр, її характерні ознаки, особливості художньої будови, повчальний зміст.

• дає визначення жанру «байки», називає її характерні ознаки, підтверджує прикладами з

прочитаних творів;

• розкриває специфіку художньої структури байки;

11

 

 Поєднання конкретного і загального в байках Езопа. Утілення людських якостей в алегоричних образах. Мораль байок Езопа.

• пояснює мораль байок, визначає її в прочитаних творах;

• розуміє поняття «езопова мова», демонструє на конкретних прикладах особливості езопової

мови;

• зіставляє байки, виявляє в них подібності й відмінності;

• називає українські байки, у яких знайшли відображення сюжети й образи байок Езопа;

12

 

Новаторство Ж. де Лафонтена у жанрі байки. Людські вади в байці «Зачумлені звірі». Алегоричні образи твору.

• характеризує алегоричні образи байки, виявляє в ній прихований зміст;

• розкриває специфіку сюжету і образів у байці, їхнє втілення у світовому мистецтві (на прикладі окремих творів образотворчого мистецтва, мультиплікації та ін.).

13

 

Контрольна робота. Міфи народів світу. Мудрість байки. Тест.

•знає зміст вивчених творів;

•вміє їх аналізувати;

•висловлює своє враження про вивчені твори;

Пригоди і фантастика 

14

 

Жуль Верн (1828–1905) – автор роману «П'ятнадцятирічний капітан».

• називає 1-2 твори мистецтва за мотивами  творів Ж. Верна, висловлює враження від них;

15

 

Тема духовного випробування людини в романі

Ж. Верна «П'ятнадцятирічний капітан».

• переказує (стисло) основні події твору;

• розкриває основні теми й проблеми твору;

• визначає ключові моменти сюжету;

16

 

Образ Діка Сенда, моральні якості героя, його мужність і людяність.

• простежує динаміку художнього образу, знаходить у тексті відповідні цитати;

 

17

 

Дік Сенд і його друзі.

• характеризує образи персонажів, порівнює їх, визначає етапи духовного зростання, зміни у

внутрішньому світі, сприйнятті людей і життя;

18

 

Дік Сенд і Негоро.

• висловлює власне ставлення до персонажів;

19

 

Проблема рабства в романі. Описи природи.      

• висловлює власні враження, емоції, почуття, роздуми від прочитаних творів;

• визначає роль описів природи у творі;

20

 

Контрольна робота. Твір- характеристика літературного персонажа на одну із запропонованих тем.

• висловлює власні враження, емоції, почуття, роздуми від  твору;

21

 

Чарльз Дікенс (1812–1870) – автор повісті «Різдвяна пісня в прозі».

• називає 1-2 твори мистецтва за мотивами творів Ч. Діккенса, висловлює враження від них;

 

22

 

Подорож у часі й просторі Скруджа.

• переказує (стисло) основні події твору;

23

 

Динаміка образу Скруджа, причини його духовного переродження.

• знаходить у творі портрети персонажа, визначає роль портретів у розкритті образу;

24

 

Сюжет і композиція повісті. Значення образу Різдва у творі. Елементи фольклору (казки, пісні).

• визначає ключові моменти сюжету;

 • визначає особливості композиції твору;

• знаходить елементи фольклору, виявляє роль фольклорних елементів у художньому тексті;

25

 

Розвиток мовлення. Письмовий твір-роздум «Диво Різдва».

• висловлює власні враження, емоції, почуття, роздуми від прочитаного твору;

26

 

Микола Васильович Гоголь (1809–1852) – автор повісті  «Ніч перед Різдвом». Народні традиції та звичаї у творі.

• називає 1-2 твори мистецтва за мотивами творів Гоголя, висловлює враження від них;

• переказує (стисло) основні події твору;

• визначає особливості українських перекладів твору;

27

 

Тема кохання. Образи Оксани і Вакули.

• характеризує образи персонажів, порівнює їх, визначає етапи духовного зростання, зміни у

внутрішньому світі, сприйнятті людей і життя;

28

 

Роль фантастики в повісті. Елементи фольклору.

• знаходить елементи фольклору, виявляє роль фольклорних елементів у художньому тексті;

29

 

Контрольна робота. Пригоди і фантастика. Тести.

• знає зміст вивчених творів;

• вміє їх аналізувати;

• висловлює своє враження про вивчені твори;

30

 

Позакласне читання.  Дефо Д. «Життя і незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо». Сюжет твору.

• переказує (стисло) основні події твору;

• визначає ключові моменти сюжету;

31

 

Позакласне читання.  Дефо Д. «Життя і незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо». Образ Робінзона.

• характеризує образ персонажа;

• висловлює власне ставлення до персонажа.


Календарно-тематичне планування для 8 класу на І семестр 2022/2023 н. р.  

Дата

Тема уроку

Очікувані результати

Вступ

1

 

Література і культура. Роди літератури (епос, лірика, драма), їхні характерні ознаки. Літературний процес. Основні літературні епохи, напрями, течії, специфіка їхнього розвитку в різних країнах.

• розрізняє поняття «культура» і «література»;

• дає визначення понять «рід літератури», «епос», «лірика», «драма», називає їхні характерні ознаки, демонструє прикладами з

прочитаних творів;

• розуміє поняття «літературний процес»;

• називає основні епохи (періоди)

літературного процесу в різних країнах;

• характеризує поняття «літературний напрям», «літературна течія», розрізняє їх (як ціле та часткове);

Священні книги людства як пам'ятки культури і джерело літератури 

2

 

Загальнокультурне значення священних книг народів світу, найвідоміші з них. Веди як пам’ятка індоєвропейської словесності II-I тис. до н.е. Образи ведійської міфології (боги, напівбоги, герої, ворожі сили, символи та ін.). Космогонічні міфи Вед.

• називає найвідоміші священні книги людства, розуміє їхнє значення для розвитку світових релігій, культури, мистецтва;

• розповідає про походження та побудову Вед;

• називає основні міфи Вед;

• називає 1-2 твори українських і зарубіжних письменників, які зверталися до образів, сюжетів Вед;

3

 

Біблія як основа двох релігій – юдейської і християнської. Зв’язок Біблії з історією і міфологією. Структура Біблії, її складники.

• розповідає про походження та побудову Біблії;

• називає основні міфи Біблії;

• називає 1-2 твори українських і зарубіжних письменників, які зверталися до образів, сюжетів Біблії;

4

 

Ключові ідеї та образи Старого  Заповіту. Морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів. (Створення світу. Каїн і Авель. 10 заповідей).

• переказує окремі міфологічні сюжети

(передбачені програмою), розкриває їхній морально-філософський зміст;

• характеризує міфологічні образи, символи, що трапляються в сюжетах Біблії;

5

 

Ключові ідеї та образи  Нового Заповіту. Морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів.

• переказує окремі міфологічні сюжети

(передбачені програмою), розкриває їхній морально-філософський зміст;

• характеризує міфологічні образи, символи, що трапляються в сюжетах Біблії;

6

 

Розвиток мовлення. Захист проектів «Сюжети і образи Біблії у світовому мистецтві».

• розкриває особливості відображення

сюжетів і образів Біблії у творах світового мистецтва – живопис, музика, кіно та ін. (1-2 твори за вибором);

• називає визначні пам’ятки християнства  в Україні й за кордоном, виявляє в них

особливості культури, утілення ідей, сюжетів і образів священних книг;

7

 

Коран – головна книга ісламу. Побудова Корану, охоплення в ньому різних сфер людського життя.

• розповідає про походження та побудову Корану;

• називає основні міфи Корану;

• називає 1-2 твори українських і зарубіжних письменників, які зверталися до образів, сюжетів Корану;

• порівнює Біблію і Коран, виявляє схожість і відмінності між ними;

8

 

Контрольна робота. Твір-роздум на одну із запропонованих тем.

• знає зміст прочитаних уривків із священних книг;

• вміє інтерпретувати зміст священних книг;

• висловлює своє враження.

Античність 

9

 

Поняття про античність, її хронологічні межі. Основні етапи, роди і жанри античної літератури.    

• знає загальні особливості розвитку античної літератури;

• називає видатних представників античної літератури, їхній внесок в історію світової культури;

• розкриває концепцію людини і світу в античній літературі та її втілення у прочитаних творах;

10

 

Основні цикли давньогрецьких міфів. Відображення історичних подій у міфах троянського циклу.  Ключові образи циклу, їхній гуманістичний зміст. Міфологічні символи.

• називає основні цикли давньогрецьких міфів (троянський, фіванський, про аргонавтів), їхні ключові міфологічні образи і сюжети;

• переказує та інтерпретує сюжети троянських міфів, передбачених програмою;

• характеризує центральні міфологічні образи й символи троянського циклу;

11

 

Гомер та його значення в історії розвитку європейських літератур. Міфологічна основа гомерівського епосу («Іліада»).

• знає загальні особливості розвитку  епосу  в добу античності;

• знає визначення понять «героїчний епос», його характерні ознаки, які виявляє у тексті;

• знає визначення поняття «віршовий розмір», виявляє гекзаметр у  творі;

• розповідає про основні факти життя і творчості Гомера;

• розкриває специфіку втілення міфологічних образів і сюжетів в поемі «Іліада»;

 

12

 

Образи Ахілла і Гектора. Гуманістичний зміст «Іліади». Катарсис.

• розкриває художній конфлікти в

 творі; характеризує образи Ахілла, Гектора;

• установлює схожість і відмінності міфологічних образів та їхнім утіленням у  творі;

 

13

 

Особливості розвитку і види лірики в Давній Греції.  Ідея захисту рідної країни в елегії Тіртея «Добре вмирати тому…». Античний ідеал героя. Авторська позиція.

• знає загальні особливості розвитку лірики в добу античності;

• розповідає про основні факти життя і творчості Тіртея;

• аналізує вірш поета з акцентом на розкриття античних ідеалів, авторської позиції;

• знає визначення поняття «віршовий розмір», виявляє  пентаметр у  творі;

• знає визначення поняття «ода», її характерні ознаки, які виявляє у  тексті;

 

14

 

Звернення у вірші Сапфо    до Афродіти – богині кохання. Образ ліричної героїні, глибина її почуттів і переживань.

• розповідає про основні факти життя і творчості Сапфо;

• аналізує вірш Сапфо  з акцентом на розкриття античних ідеалів, авторської позиції;

15

 

Давньогрецький театр, його характерні особливості, роль в античному суспільстві. Основні жанри давньогрецької драми.

• знає загальні особливості розвитку  драми в добу античності;

 • знає визначення поняття  «трагедія», її характерні ознаки;

16

 

Значення творчості Есхіла для розвитку європейської драми і театру. Утілення міфу про Прометея у трагедії «Прометей закутий». Ідеї служіння, самопожертви, свободи.

• розповідає про основні факти життя і творчості Есхіла;

• розкриває художній конфлікт в творі; характеризує образ  Прометея;

• установлює схожість і відмінності міфологічного образу та його утілення у  творі;

• розкриває специфіку втілення вічних образів античності в зарубіжній і українській літературі, у творах світового мистецтва;

17

 

«Золота доба» давньоримської літератури. Ідея громадського служіння, утвердження величі держави в поемі Вергілія «Енеїда».  Образ Енея та його значення в композиції твору.

• розповідає про основні факти життя і творчості Вергілія;

• розкриває художній конфлікт в творі; характеризує образ Енея;

• установлює схожість і відмінності міфологічних образів та їхнім утіленням у  творі;

 

18

 

Тема мистецтва і призначення митця у творі Горація «До Мельпомени». Пам’ятник як символ вічності поезії. Розуміння автором значення свого доробку.

• розповідає про основні факти життя і творчості Горація;

• аналізує вірш Горація  з акцентом на розкриття античних ідеалів, авторської позиції;

19

 

Життя та творчість Овідія. Міфологічний і філософський зміст поеми «Метаморфози» (огляд). Конфлікт митця з владою, трагедія вигнання і сум за батьківщиною у «Сумних елегіях».

• розповідає про основні факти життя і творчості Овідія;

• знає визначення поняття «елегія», її характерні ознаки, які виявляє у  тексті;

• аналізує твори Овідія   з акцентом на розкриття античних ідеалів, авторської позиції;

20

 

Контрольна робота. Античність. Тест.

• знає зміст прочитаних творів;

• вміє інтерпретувати зміст прочитаних творів;

• висловлює своє враження.

Середньовіччя 

21

 

Середньовіччя як доба, її хронологічні межі й специфічні ознаки в історії європейських і східних літератур.

• знає і пояснює хронологічні межі доби Середньовіччя, основні ознаки й тенденції розвитку середньовічних літератур Заходу і Сходу;

• називає видатних представників

середньовічної літератури Заходу і Сходу, визначає їхній внесок у розвиток світової культури;

 

22

 

Особливості розвитку китайської лірики епохи Тан. Основні теми і мотиви лірики Лі Бо.

Своєрідність пейзажів Лі Бо, утілення в них краси природи і духовного життя.

• характеризує історичний і культурний контекст розвитку середньовічних літератур;

• розповідає про основні віхи життя й творчості Лі Бо;

• виявляє основні теми й мотиви в ліриці митця;

• визначає символи та їхній прихований зміст у творах поета;

• характеризує образ ліричного героя у текстах;

 

23

 

Зв’язок поезії Ду Фу з історичною реальністю. Національні образи, символи в ліриці митця.

• розповідає про основні віхи життя й творчості Ду Фу;

• виявляє основні теми й мотиви в ліриці митця;

• визначає символи та їхній прихований зміст у творах поета;

• характеризує образ ліричного героя у

текстах;

24

 

Золота доба персько-таджицької лірики, її характерні особливості, видатні представники. Лаконізм і місткість жанру рубаї. Основні теми й мотиви творчості Омара Хайяма.

• характеризує історичний і культурний контекст розвитку середньовічних літератур;

розповідає про основні віхи життя й творчості Омара Хайяма;

• виявляє основні теми й мотиви в ліриці митця;

• визначає символи та їхній прихований зміст у творах поета;

• характеризує образ ліричного героя у текстах;

• зіставляє образи ліричних героїв у східній поезії (Лі Бо, Ду Фу, Омар Хайям);

• виявляє особливості художньої мови творів митців (в українських перекладах).

25

 

Розвиток мовлення. Письмовий твір-роздум за одним із рубаї Омара Хайяма.

• виявляє актуальний зміст середньовічних творів, вічність порушених у них проблем;

• знає українських перекладачів

середньовічних творів;

 

26

 

Література середньовічної Європи. Історична основа «Пісні про Роланда» й поетичне переосмислення в ній реальних подій.

• знає історичну основу «Пісні про Роланда» та особливості її художнього втілення у творі;

• переказує, аналізує й інтерпретує окремі частини (епізоди) «Пісні про Роланда»;

 

27

 

Образна система (Роланд, Ганелон, Карл та ін.). Елементи фольклору. Особливості поетичної мови твору.

• характеризує образи персонажів «Пісні про Роланда» (Роланд, Карл, Ганелон), визначає засоби їхнього художнього зображення (на прикладі уривків із тексту);

• висловлює власне ставлення до персонажів та їхніх вчинків;

• порівнює художні образи персонажів «Пісні про Роланда» (Роланд – Ганелон, Карл – Ганелон);

• виявляє риси фольклору в «Пісні про Роланда»: символи, повтори, постійні епітети, метафори тощо (на прикладі уривків із тексту за вибором учня);

28

 

Данте як ключова постать італійського Середньовіччя і переходу до Відродження. Утілення в сонеті 11 Данте краси високого почуття кохання.

• розповідає про основні віхи життя й творчості Данте;

• виявляє основні теми й мотиви в ліриці митця;

• визначає символи та їхній прихований зміст у творі поета;

• характеризує образ ліричного героя у

тексті;

 

29

 

Контрольна робота. Середньовіччя. Тести.

• знає зміст прочитаних творів;

• вміє інтерпретувати зміст прочитаних творів;

• висловлює своє враження;

30

 

Позакласне читання. Руставелі Ш. «Витязь у тигровій шкурі». Ідея звільнення людини від царства пітьми, рабства і пригнічення.

• розповідає про основні віхи життя й творчості Ш. Руставелі;

• переказує, аналізує й інтерпретує твір;

31

 

Позакласне читання.  Руставелі Ш. «Витязь у тигровій шкурі». Проблема любові і дружби у творі.

• переказує, аналізує й інтерпретує твір.Календарно-тематичне планування для 9 класу на І семестр 2022/2023 н. р. 

Дата

Тема уроку

Очікувані результати

Вступ

1

 

Літературні жанри і стилі.

 дає визначення поняття «жанр», розуміє його зв’язок із родовим поділом літератури;

називає жанри, які належать до різних родів (епос, лірика, драма), а також міжродові утворення (наприклад, балада, поема та ін.);

 визначає жанрові ознаки творів (на прикладі прочитаних текстів); дає визначення поняття «стиль», розрізняє стилі загальні (епох, напрямів, течій) та індивідуальні(стилі письменників);

 знає складники стилю (тематика, образотворчість, сюжетно композиційні особливості, поетична мова);  порівнює окремі жанри в національних літературах (на прикладі прочитаних творів).

2

 

Перехідні явища в літературі.

Просвітництво

3

 

Історичні умови та провідні ідеї Просвітництва.

Художні напрями (просвітницький класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм).

• розкриває чинники (історичні, філософські, естетичні) розвитку європейської літератури доби Просвітництва;

• знає основні художні напрями розвитку літератури й мистецтва Просвітництва, називає їхні ознаки, представників;

• називає ключові ідеї Просвітництва, виявляє їх у прочитаних творах;

4

 

Джонатан Свіфт – автор роману «Мандри Лемюеля Гуллівера».

• знає основні факти з життя і творчості Дж. Свіфта;

5

 

Історія написання роману «Мандри Лемюеля Гуллівера». Просвітницькі ідеї у творі.

• визначає особливості сюжету й композиції роману Дж. Свіфта «Мандри Гуллівера»;

• виявляє ключові ідеї Просвітництва  у прочитаних творі;

6

 

Образ Гуллівера як втілення концепції нової людини.

• характеризує образ Гуллівера, визначає художні засоби його створення;

7

 

Жанрова своєрідність роману (поєднання реалістичних елементів і соціальної фантастики).

• розкриває жанрову своєрідність роману «Мандри Гуллівера» (поєднання реалістичних елементів і соціальної фантастики);

 

8

 

Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм). Езопова мова.

• знаходить у романі Дж. Свіфта приклади гумору, іронії, сатири, сарказму, визначає їхні функції у творі;

• знаходить приклади езопової мови у творі Дж. Свіфта;

9

 

Розвиток мовлення. Письмовий твір-роздум «Чого можна навчитися у Гуллівера?»

• виявляє своє ставлення до персонажа;

10

 

Роль Й. В. Ґете в історії Просвітництва.

Міфологічний зміст образів вірша «Вільшаний король». Ідея кохання й щастя у «Травневій пісні», ознаки фольклору.

• розкриває ідеї, аналізує мотиви й образи в ліричних творах Й. В. Ґете;

11

 

Волелюбні мотиви та протистояння образів персонажів у «Прометеї» Гете. Образ Прометея.

• розкриває ідеї, аналізує мотиви й образи в ліричних творах Й. В. Ґете;

12

 

Просвітницька ідея об’єднання людства в оді «До радості» Ф. Шиллера. Пафос твору, який став гімном Євросоюзу.

• пояснює, чому ода «До радості» Ф. Шиллера стала гімном Євросоюзу.

13

 

Виразне читання напам’ять оди Ф. Шиллера «До радості».

• читає виразно напам’ять оду Ф. Шиллера;

14

 

Контрольна робота. Просвітництво. Тест.

• знає зміст прочитаних творів;

• вміє інтерпретувати зміст прочитаних творів;

• висловлює своє враження;

Романтизм

15

 

Історичні, естетичні, філософські чинники розвитку романтизму. Основні ознаки романтизму як напряму в літературі й мистецтві.  

• визначає специфічні ознаки романтизму як художнього напряму в літературі й мистецтві, чинники його розвитку (історичні, естетичні,

філософські), національну специфіку в різних країнах;

16

 

Специфіка німецького романтизму і творчість  Гейне. «Книга пісень»: особливості композиції збірки, образ ліричного героя, фольклорні елементи (образи, мотиви, символи, жанрові ознаки пісні та ін.).

• розповідає про основні віхи життя і творчості Гейне, його внесок у духовну скарбницю світової та національних літератур;

• визначає провідні теми й мотиви творів Гейне;

• виявляє художнє новаторство митця – відкриття нових тем і мотивів, збагачення художньої мови, нові рішення в галузі образотворчості, жанрів тощо;

17

 

Утілення високого почуття кохання у віршах Гейне. Особливості поетичної мови творів («На півночі кедр одинокий…», «Не знаю, що стало зо мною…», «Коли розлучаються двоє…»).

 • аналізує романтичні образи, засоби їхнього створення;

• знаходить у тексті, інтерпретує зміст романтичних символів;

• виявляє зв’язок романтичних творів із фольклором, знаходить відповідні елементи (образи, символи, мотиви, жанрові ознаки тощо);

• аналізує (цілісно) ліричні вірші Гейне;

• визначає особливості віршового розміру, строфічної організації поетичних творів (на прикладах прочитаних текстів);

18

 

Вплив творчості Дж. Байрона на розвиток романтизму в Європі.

• розповідає про основні віхи життя і творчості Байрона, його внесок у духовну скарбницю світової та національних літератур;

• визначає провідні теми й мотиви творів Байрона;

• виявляє художнє новаторство митця – відкриття нових тем і мотивів, збагачення художньої мови, нові рішення в галузі образотворчості, жанрів тощо;

19

 

Протиставлення мрії і дійсності у ліриці Байрона. Фольклорні та біблійні мотиви у віршах поета ( «Хотів би жити знов у горах…», «Мій дух як ніч…»).

• аналізує романтичні образи, засоби їхнього створення;

• знаходить у тексті, інтерпретує зміст романтичних символів;

• виявляє зв’язок романтичних творів із фольклором, знаходить відповідні елементи (образи, символи, мотиви, жанрові ознаки тощо);

• аналізує (цілісно) ліричні вірші  Дж. Байрона;

• визначає особливості віршового розміру, строфічної організації поетичних творів (на прикладах прочитаних текстів);

20

 

Українська тема в поемі «Мазепа».

• аналізує (цілісно) поему  Дж. Байрона;

• виявляє жанрові ознаки поеми  доби романтизму, взаємодію романтизму і реалізму

(на прикладі прочитаних творів);

21

 

Специфіка зображення образу гетьмана у творі (монолог героя, романтичний пейзаж як засіб увиразнення образу, динаміка образу та ін.).

• аналізує романтичні образи, засоби їхнього створення;

22

 

Розвиток мовлення. Усна характеристика інших образів поеми (Карл XII, козаки та ін.).

• аналізує романтичні образи, засоби їхнього створення;

23

 

Контрольна робота. Твір-роздум на одну із запропонованих тем за поемою «Мазепа».

• виявляє своє враження;

24

 

Віктор Гюго (1802 – 1885) – автор роману «Собор Паризької Богоматері».

• розповідає про основні віхи життя і творчості Гюго, його внесок у духовну скарбницю світової та національних літератур;

• визначає провідні теми й мотиви творів Гюго;

• виявляє художнє новаторство митця – відкриття нових тем і мотивів, збагачення художньої мови, нові рішення в галузі образотворчості, жанрів тощо;

25

 

Історична основа роману «Собор Паризької Богоматері» та її авторське переосмислення. Провідні теми й проблеми роману «Собор Паризької Богоматері».

• аналізує (цілісно) роман;

• виявляє жанрові ознаки роману  доби романтизму, взаємодію романтизму і реалізму;

• визначає провідні теми й проблеми твору;

• аналізує проблеми роману;

• розкриває тему кохання в творі;

26

 

Особливості побудови сюжету і композиції. Символіка твору.

• виявляє особливості сюжету і композиції твору;

• знаходить у тексті, інтерпретує зміст романтичних символів;

27

 

Образи персонажів (Есмеральда, Клод Фролло, Квазімодо, Феб та ін.), їхні стосунки й життєві долі.

• аналізує романтичні образи, засоби їхнього створення;

• порівнює образи персонажів;

 

28

 

Образи персонажів (Есмеральда, Клод    Фролло, Квазімодо, Феб та ін.), їхні стосунки й життєві долі.

• аналізує романтичні образи, засоби їхнього створення;

• порівнює образи персонажів;

29

 

Контрольна робота. Романтизм. Тести.

• знає зміст прочитаних творів;

• вміє інтерпретувати зміст прочитаних творів;

• висловлює своє враження;

30

 

Позакласне читання. Меріме П. «Кармен». Трагедія Кармен.

• знає зміст  твору;

• аналізує романтичні образи, засоби їхнього створення;

31

 

Позакласне читання.  Меріме П. «Маттео Фальконе». Перевага моральних принципів над особистими почуттями.

 

• знає зміст твору;

• аналізує романтичні образи, засоби їхнього створення;


Календарно-тематичне планування для 10  класу на І семестр 2022/2023 н. р. (стандарт)

Дата

Тема уроку

Очікувані результати

Вступ. Оригінальна і перекладна література в сучасному світі

1

 

Значення художньої літератури для людини й людства XXI ст. Оригінали й переклади художніх творів, їхня роль у розвитку особистості.

розуміє значення художньої літератури для розвитку суспільства та особистості; знає особливості художнього перекладу, його різновиди; з’ясовує сутність діалогу автора й читача, діалогу культур у процесі читання художньої літератури; уміє користуватися фондами бібліотек, зокрема електронних

мережевих бібліотек; усвідомлює духовні цінності, утілені у творах літератури й

мистецтва;

Золоті сторінки далеких епох

2

 

Етапи й шедеври античності (огляд). Міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в «Одіссеї»Гомера.  Ідея твору.

дає стислу характеристику літератури античності; називає видатних представників античної  культури; знає основні відомості про Гомера; розуміє вплив творчості Гомера на

українську літературу й світовий літературний процес; дає загальну характеристику змісту твору; називає імена відомих українських перекладачів твору; аналізує ідейно-тематичний зміст, сюжет, особливості композиції, проблематику поеми «Одіссея»; визначає міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в «Одіссеї»; характеризує стиль гомерівської оповіді;

3

 

Розвиток мовлення. Усна характеристика літературного героя. Образ Одіссея.

характеризує образ Одіссея,

висловлює ставлення до літературного персонажа; оцінює чинники (цінності, ідеали, стани) духовного життя і вчинків літературного персонажа; робить висновки про значення  твору для світового культурного поступу в цілому і розвитку українського культурного середовища зокрема.

4

 

Специфіка італійського Відродження, його основні етапи, представники. Роль Данте Аліґ’єрі в історії європейської культури. Особливості композиції поеми «Божественна комедія».

дає стислу характеристику літератури італійського Відродження; називає видатних представників; знає основні відомості про Данте; розуміє вплив творчості  Данте  на

українську літературу й світовий літературний процес; дає загальну характеристику змісту твору; називає імена відомих українських перекладачів твору; аналізує ідейно-тематичний зміст, сюжет, особливості композиції, проблематику поеми «Божественна

комедія» (за прочитаними уривками);

 

5

 

Концепція світу й людини в поемі. Алегоричний зміст образів та епізодів. Жанрова своєрідність твору.

характеризує концепцію світу і людини в «Божественній комедії»,  жанрову своєрідність твору; висловлює судження щодо проблем праведного благочестивого життя (за «Божественною комедією»); робить висновки про значення твору  для світового культурного поступу в цілому і розвитку українського культурного середовища зокрема.

6

 

Ренесанс в Англії.  Здобутки драматургії В. Шекспіра. Філософські та моральні проблеми в трагедії «Гамлет».

дає стислу характеристику літератури

Відродження Англії;

називає видатних представників;

знає основні відомості про В. Шекспіра;

розуміє вплив творчості В. Шекспіра на

українську літературу й світовий літературний процес;

дає загальну характеристику змісту твору; називає імена відомих українських перекладачів твору; аналізує ідейно-тематичний зміст, сюжет, особливості композиції, проблематику трагедії «Гамлет»; обговорює філософсько-етичні проблеми, порушені у творі;

 

7

 

Гамлет – вічний образ світової літератури.

характеризує  образ Гамлета;

висловлює ставлення до літературних персонажів; висловлює судження щодо

морального вибору в житті людини (за трагедією «Гамлет»); аргументує, чому образ Гамлета став «вічним»; визначає провідні мотиви трагедії «Гамлет», роль монологів у

розкритті образу головного героя;

8

 

Багатогранність шекспірівських характерів. Відкритість твору в часі, його рецепція та інтерпретації в наступні епохи.

оцінює чинники (цінності, ідеали, стани) духовного життя і вчинків літературних персонажів; робить висновки про значення  твору для світового культурного поступу в цілому і розвитку українського культурного середовища зокрема.

9

 

Контрольна робота. Твір-роздум за вивченими творами на одну із запропонованих тем.

пише твір на запропоновані теми, висловлює свої думки;

Проза й  поезія пізнього романтизму та переходу до реалізму ХІХ ст.

10

 

Романтизм у Німеччині. Е. Т. А. Гофман як представник гротескної течії романтизму. Віхи мистецького шляху.

розуміє особливості розвитку романтизму, специфіку його течій у німецькій  літературі і творчості Е. Т. А. Гофмана; виявляє традиції й новаторство митця на тлі літературного процесу;

 

 

11

 

Протиставлення філістерів та ентузіастів як провідний конфлікт творчості Е. Т. А. Гофмана. Особливості сюжету й композиції повісті «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер».

знає українських перекладачів та українські переклади твору, визначає в них засоби художньої виразності; виявляє жанрові ознаки прочитаних творів; визначає особливості взаємодії різних елементів (романтичних і реалістичних) у творі;

12

 

Гротескні образи. Викривальний зміст твору. Символіка.

коментує, характеризує, інтерпретує образи персонажів та засоби їх створення;

зіставляє образи, засоби виразності;

 

13

 

Розвиток мовлення. Твір-роздум за повістю Гофмана на одну із запропонованих тем.

висловлює власну думку щодо порушених у творі проблем;

14

 

Розвиток романтизму в США. Місце В. Вітмена в літературному процесі США.  Тематика, проблематика, композиція збірки «Листя трави». Образ ліричного героя. Символи. Традиції й художнє новаторство  В. Вітмена.

розуміє особливості розвитку романтизму, специфіку його течій в американській   літературі і творчості В. Вітмена; виявляє традиції й новаторство митця на тлі літературного процесу; усвідомлює гуманістичні цінності доби романтизму (пріоритет особистості, свободи, мистецтва, людських почуттів та ін.); аналізує провідні теми, проблеми, мотиви твору; виявляє традиції й новаторство митця на тлі літературного процесу;

15

 

Контрольна робота. Проза й поезія пізнього романтизму та переходу до реалізму ХІХ ст. Тести.

використовує набуті знання і вміння в нестандартних і творчих умовах;

16

 

Позакласне читання.  Гофман Е. Т. А. «Золотий горнець». Протистояння поетів, ентузіастів та філістерів.

знає зміст твору, характеризує ідейно-художній зміст;


 

 Календарно-тематичне планування для 11 класу на І семестр 2022/2023 н. р. (стандарт)

Дата

Тема уроку

Примітка

Вступ

Література, мораль, людяність

1

 

Значення літератури та культури для збереження миру й духовності. Роль вітчизняної перекладацької школи для популяризації світової літератури й формування українського читача. Літературні премії світу, письменники лауреати та їхній внесок у боротьбу за мир і духовність.

пояснює сутність діалогу культур, що відбувається за посередництва художньої літератури; розуміє значення художньої літератури (оригінальної і перекладної) для розвитку особистості та суспільства;

висловлює судження щодо значення оригінальної і перекладної літератури для протистояння викликам сучасного світу, збереження миру й духовності; усвідомлює гуманістичний потенціал світової літератури, значущість праці автора оригіналу та перекладача; коментує висловлення, думки видатних українців про зарубіжну літературу, роль читання для формування особистості й нації; тлумачить поняття «світова література», «національна література», «художній переклад», «діалог культур»;

Золоті сторінки далеких епох

2

 

Німецьке Просвітництво та його вплив на розвиток Європи. Віхи життя та значення діяльності Й. В. Ґете для світової культури.

дає стислу характеристику німецькому Просвітництву; знає основні етапи життєвого і творчого шляху письменника; розуміє значення творчості Й. В. Ґете у світовому літературному процесі;

 

3

1

Історія створення трагедії «Фауст». Особливості композиції. Проблематика. Жанрова своєрідність твору.

дає загальну характеристику змісту трагедії «Фауст»; висвітлює питання про популяризацію «Фауста» в Україні; аналізує ідейно-тематичний зміст, сюжет, особливості композиції трагедії; визначає жанрову своєрідність твору; обговорює філософсько-етичні проблеми, порушені у творі;

висловлює судження щодо сенсу життя;

аргументує власну позицію щодо проблеми щастя людини та її реалізації у світі;

обґрунтовує власну думку щодо боріння добра й зла як рушійної сили розвитку світу;

4

 

Розвиток мовлення. Образ Фауста як утілення динамізму нової європейської цивілізації. Опозиція Фауст – Мефістофель. Фауст і Маргарита.

характеризує образи Фауста, Мефістофеля, Маргарити; розкриває сутність протистояння Фауста і Мефістофеля; висловлює ставлення до літературних персонажів; порівнює образи Фауста і Вагнера; усвідомлює цінність невпинного пошуку  сенсу людського буття, утіленого в образі Фауста;

5

 

Контрольна робота. Твір-роздум за трагедією «Фауст» на одну із запропонованих тем.

робить висновки про значення твору для світового культурного поступу загалом і розвитку українського культурного середовища зокрема;

Модернізм

6

 

Світоглядні й естетичні засади модернізму, його художнє новаторство.  Ф. Кафка, Дж. Джойс і М. Пруст як зачинателі модернізму в європейській прозі.

називає засновників модернізму в європейській прозі; знає світоглядні й естетичні засади модернізму; розкриває філософські засади екзистенціалізму;

 

 

7

 

Життя і творчий шлях Ф. Кафки. Зображення відчуження особистості в новелі «Перевтілення».

розповідає про основні віхи життя та творчості Ф. Кафки; розуміє художнє новаторство митця; наводить приклади гротеску й притчі в творі;

виявляє актуальні проблеми в  тексті;

 

8

 

Образ Грегора Замзи: проблемність, метафоричність, символічність.  Особливості композиції, функції фантастики.

характеризує художні образи у творі митця;

досліджує особливості сюжету, композиції, стилю  твору; висвітлює зв’язки твору з естетичними й ідейними шуканнями доби;

критично ставиться щодо зображеного світового буття як абсурдного;

9

 

Віхи життя й особливості світогляду А. Камю.

розповідає про основні віхи життя та творчості А. Камю; розуміє художнє новаторство митця;

10

 

Роман «Чума»: проблематика, сюжет і композиція, притчевість твору, алегоризм образів і ситуацій.

наводить приклади гротеску й притчі в  творі;

виявляє актуальні проблеми в тексті;

характеризує художні образи у творі;

досліджує особливості сюжету, композиції, стилю твору; висвітлює зв’язки твору з естетичними й ідейними шуканнями доби;

критично ставиться щодо зображеного світового буття як абсурдного;

11

 

Розвиток мовлення. Твір-роздум за романом «Чума» на одну із запропонованих тем.

робить висновки щодо ролі твору для сучасного читача.

Шедеври європейської лірики першої половини ХХ ст.

12

 

 Розмаїття течій модернізму й авангардизму в європейській ліриці

XX ст.  Ґійом Аполлінер – поет-авангардист.

Збірки «Алкоголі. Вірші 1898 – 1913 рр.», «Каліграми. Вірші Миру і Війни». Специфіка віршованої форми каліграм («Зарізана голубка й водограй»). Тема кохання й часу у вірші «Міст Мірабо».

дає стислу характеристику модернізму й авангардизму в літературі; знає течії модернізму й авангардизму, їхніх видатних представників, основні етапи життєвого і творчого шляху

Г. Аполлінера; визначає провідні теми й мотиви в ліриці митця; розкриває особливості світобачення письменника; характеризує образи ліричних героїв; обґрунтовує власне судження, обстоює думку в обговоренні (дискусії);

 

13

 

Своєрідність поглядів і поетики Р. М. Рільке. Діалог ліричного героя з Богом («Згаси мій зір…»). Переосмислення античних міфів у віршах митця («Орфей, Еврідіка, Гермес», збірка «Сонети до Орфея»).

знає основні етапи життєвого і творчого шляху

Р. М. Рільке; визначає провідні теми й мотиви в ліриці митця; розкриває особливості світобачення письменника; характеризує образи ліричних героїв (героїнь); обґрунтовує власне судження, обстоює думку в обговоренні

(дискусії); висвітлює зв’язки поета з Україною, українські теми й мотиви в його ліриці;

14

 

Віхи творчого шляху й художні здобутки Ф. Ґарсіа Лорки. Яскраві образи й символи у віршах поета. Своєрідність художнього світу Ф. Ґарсіа Лорки.

знає основні етапи життєвого і творчого шляху

Ф. Гарсіа Лорки; визначає провідні теми й мотиви в ліриці митця; розкриває особливості світобачення письменника; характеризує образи ліричних героїв (героїнь); обґрунтовує власне судження, обстоює думку в обговоренні

(дискусії);

 

15

 

Контрольна робота. Модернізм. Шедеври світової лірики першої половини ХХ століття. Тест

робить висновки щодо загальнолюдського й національного в ліриці поетів;

16

 

Позакласне читання.  Манн Т. «Маріо і чарівник». Засудження тоталітарного режиму.

знає зміст твору; робить ідейно-художній аналіз твору