07.01.22

Матеріали до уроку в 9 класі з теми "Реалізм".

 1. Перегляньте презентацію.


2. Створіть ментальну карту (флепбук, таблицю) за матеріалом презентації.
3. Виконайте інтерактивну вправу.

04.01.22

КП для 10 класу на ІІ семестр (рівень стандарту)

 


10 клас

Дата

Тема

Ключові компетентності

Роман XIX ст.

1

 

Творчий шлях Стендаля, його внесок у скарбницю психологічної прози XIX ст.

1: пояснює суть поняття «роман»;

3: установлює причиново-наслідкові зв’язки між типовими характерами й типовими обставинами їх формування;

4: коментує та аналізує різні інтерпретації та оцінки критиків щодо прочитаних романів;

5: використовує цифрові технології для створення презентацій за прочитаними творами;

6: використовує словники, довідники для здобуття теоретичних знань про розвиток жанру роману;

7: створює обкладинку або рекламу улюбленого роману, коментує свій задум;

8: аналізує вплив соціуму на особистість;

висловлює власну думку щодо суспільних і моральних питань, порушених у прочитаних творах;

9: зіставляє прочитані твори з екранізаціями, ілюстраціями тощо, критично оцінює їх.

 

2

 

Конфлікт молодої людини та суспільства в романі «Червоне і чорне».

3

 

Образ Жульєна Сореля. Зображення соціального середовища у творі. Символіка

4

 

Розвиток мовлення. Інстаграм (Фейсбук)-сторінка Жульєна Сореля.

5

 

Ідейно-естетичні погляди і творчий шлях митця. Традиції і новаторство О. Вайльда в жанрі роману. 

6

 

Проблема краси й моралі в романі «Портрет Доріана Грея».

7

 

Розвиток мовлення. Усний твір «Еволюція образу Доріана Грея».

8

 

Система образів.  Роль фантастики у творі. Символіка.

9

 

Контрольна робота. Твір-роздум на одну із запропонованих тем за романами Стендаля та               О. Уайльда.

Перехід до модернізму. Взаємодія символізму і імпресіонізму в ліриці

10

 

Модернізм як літературно-мистецький напрям кінця XIX – початку XX ст. Течії раннього модернізму: символізм, імпресіонізм, неоромантизм.

1: знає та інтерпретує українські переклади творів поетів;  

2: читає й інтерпретує оригінали віршів іноземною мовою;

3: визначає у прочитаних творах символи, створює їхні графічні зображення, тлумачить їх;

4: cкладає тези (лекції вчителя чи власного виступу);

5: здійснює (за допомогою цифрових технологій) пошуково-дослідницьку діяльність у літературній царині;

6: використовує літературознавчі словники, енциклопедії та інші види джерел;

7: навчається цінувати власну свободу, ініціативність, обстоює власні позиції;  

8: доводить значення краси мистецтва для розвитку особистості сучасної людини й світу; 

9: усвідомлює зв’язок літератури й живопису, літератури й музики на етапі раннього модернізму; 

10: визначає засоби художньої виразності для створення пейзажів у ліриці й образотворчому мистецтві. 

 

11

 

Ш. Бодлер – пізній романтик і зачинатель модернізму. Збірка «Квіти зла» (загальна характеристика). Образи, символи, особливості поетичної мови у віршах Ш. Бодлера. 

12

 

Естетичні погляди Поля Верлена у вірші «Поетичне мистецтво». Зображення пейзажів природи і душі в «Осінній пісні». Сугестивність, музичність, живописність лірики.   

13

 

Художнє новаторство А. Рембо. Поєднання рис імпресіонізму й символізму в сонеті «Голосівки». Образ ліричного героя у вірші «Моя циганерія».

Драматургія кінця ХІХ – початку ХХ століття

14

 

М. Метерлінк як теоретик і практик «нової драми». Концепція символістського театру.

1: пояснює значення назви твору у зв’язку з його ідейно-художнім змістом;

3: установлює причиново-наслідкові зв’язки між мотивами та діями героїв;

4: знаходить у творі образи та символи, пов’язані зі світом природи та людської діяльності, розкриває їхній зміст і роль у тексті;

5: складає план тексту (простий, складний, цитатний);

6: використовує додаткову літературу, пошукові системи для отримання нових знань;

7: пропонує власні ідеї щодо розв’язання питань, порушених у творах «нової драми»;

8: усвідомлює взаємозв’язок між розвитком суспільства і літературою;

9: зіставляє літературні твори з їхніми екранізаціями та театральними виставами.

15

 

Ідея одухотворення життя й відновлення втрачених зв’язків у драмі-феєрії Моріса Метерлінка «Синій птах». Особливості розвитку сюжету. Роль фантастики.

16

 

Символіка образів. Трактування фіналу.

Сучасна література в юнацькому читанні

17

 

Значення творчості П. Коельйо для сучасності. Пошуки сенсу буття в романі «Алхімік». Поняття «своя доля», «призначення», «мрія душі», «смисл існування».

1: висловлює враження щодо прочитаного зв’язною українською мовою;  

2: користується іноземними порталами й виданнями сучасної літератури;

3: виявляє здатність до абстрактного мислення;

установлює причиново-наслідкові зв’язки між подіями художнього твору, етапами еволюції героя (героїні),  змінами ставлення до нього (неї) інших персонажів;

4: здійснює пошукову діяльність, словесно оформлює результати дослідження;

5: використовує інтернет-ресурси для отримання нових знань;

6: самостійно визначає власну читацьку траєкторію;

7: створює рекламу, рецензію улюблених сучасних творів;

8: виявляє актуальні проблеми сучасного світу в прочитаних творах;

9: сприймає твори сучасної літератури в контексті культури  країни, яку репрезентує художній твір;

10:осмислює цінність життя;

усвідомлює переваги й ризики інформаційної доби для особистості.

 

18

 

Система образів (пастух Сантьяго, Фатіма, Мельхиседек, Алхімік). Мотиви й образи світової культури у творі. Ознаки роману-притчі.   

19

 

Позакласне читання. Йоанна Яґелло  «Кава з кардамоном». Проблема батьків і дітей.

20

 

Контрольна робота. Перехід до модернізму. Взаємодія символізму і імпресіонізму в ліриці. Драматургія кінця ХІХ – початку ХХ століття. Сучасна література в юнацькому читанні. Тест.

21

 

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.