31.12.21

КП на ІІ семестр для 5 класу

 

Календарно-тематичне планування

із зарубіжної літератури

для учнів 5 класу

на ІІ семестр 2021-2022 навчального року

учителя зарубіжної літератури

 

Складено відповідно до програми  Світова література. 5 – 9 класи. Програма для закладів загальної середньої освіти – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804.

Схвалено на засіданні методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін (протокол №     від                 ).


Умовні позначення 

Наскрізні лінії:

«Екологічна безпека і сталий розвиток» - НЛ-1

«Громадянська відповідальність» - НЛ-2

«Здоров’я і безпека» - НЛ-3

«Підприємливість і фінансова грамотність» - НЛ-4

 

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовою – 1

Спілкування іноземними мовами – 2

Математична компетентність – 3

Основні компетентності у природничих науках і технологіях – 4

Інформаційно-цифрова компетентність – 5

Уміння вчитися впродовж життя – 6

Ініціативність і підприємливість – 7

Соціальна та громадянська компетентність – 8

Обізнаність і самовираження у сфері культури – 9

Екологічна грамотність і здорове життя - 105 клас

Дата

Тема

Наскрізні лінії  та ключові компетентності

Світ дитинства

1

 

Марк Твен – автор повісті «Пригоди Тома Сойєра».

НАСКРІЗНІ ЛІНІЇ

Учень (учениця):

розуміє необхідність розв’язання проблем довкілля (НЛ-1);

розуміє  важливість вияву ініціативи в суспільному житті (НЛ-2);

усвідомлює переваги позитивного мислення для збереження здоров’я

(НЛ-3);

характеризує героїв творів щодо їхньої  винахідливості, підприємливості та кмітливості (НЛ-4).

 

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

1: читає, сприймає, розуміє, оцінює художні твори в найкращих українських перекладах;

 3: установлює причинно-наслідкові зв’язки, виокремлює головну та другорядну інформацію;

4: описує процеси власної діяльності з використанням мовних і мовленнєвих засобів;

5: діє за алгоритмом при складанні плану для розв’язання комунікативних завдань;

6:  визначає власні читацькі та комунікативні потреби, цілі та способи їх досягнення;

7: презентує  власні ідеї, бачення, інноваційні погляди зрозуміло, грамотно, креативно;

 8: використовує ефективні комунікативні стратегії для співпраці в групі;

 9: використовує мову і потенціал художньої літератури  для духовного, культурного й національного самовираження.

2

 

Історія створення повісті «Пригоди Тома Сойєра». Теорія літератури.  Портрет. Початкові поняття про сюжет, повість.

3

 

Світ дорослих і дітей у повісті «Пригоди Тома Сойєра».

4

 

Том Сойєр і Гекльберрі Фінн.

5

 

Ставлення автора повісті «Пригоди Тома Сойєра» до своїх героїв.

6

 

Провідні ідеї  повісті «Пригоди Тома Сойєра». (дружба, кохання, людяність та ін.).

7

 

Розвиток мовлення. Створення Інстаграм (Фейсбук)-сторінки літературного героя.

8

 

Елеанор Портер – авторка  роману «Полліанна».

9

 

Історія створення роману «Полліанна». Початкове поняття про роман.

10

 

Щирість, мужність і оптимізм героїні роману «Полліанна», її вплив на життя міста.

11

 

Полліанна та її друзі.

12

 

Художні засоби розкриття образу Полліанни.

13

 

Ідея радості життя   й відкриття світу у романі «Полліанна»

14

 

Розвиток мовлення. Усна порівняльна характеристика Тома Сойєра і Полліанни.

15

 

Контрольна робота. Твір-характеристика літературного персонажа (за творами Марка Твена та Е. Портер)

Сила творчої уяви

16

 

Льюїс Керролл – автор повісті-казки «Аліса в Країні Див».

НАСКРІЗНІ ЛІНІЇ

Учень (учениця):

усвідомлює важливість знаходити спільну мову з природою (НЛ-1);

розрізняє поняття «добро» і «зло» (НЛ-2);

розуміє необхідність  здорового способу життя (НЛ-3);

осмислює важливість лідерських ініціатив (НЛ-4).

 

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

1: усно й письмово висловлює думки, почуття, погляди;

2: читає, сприймає, розуміє художні твори зарубіжних письменників  іншими мовами;

3: формулює визначення, логічно обґрунтовує висловлену думку;

4:  аналізує, досліджує літературні тексти;

5: використовує різні види сприймання художніх текстів  для пізнання та естетичного задоволення;

6: збагачує власний словниковий запас;

7: презентує  власні ідеї та ініціативи;

8: виявляє у творах  соціально важливий зміст;

9: сприймає та осмислює цінності, актуалізовані в художніх творах

17

 

Творча історія книжки  «Аліса в Країні Див», її зв’язок із біографією письменника та життям Англії вікторіанської доби. Теорія літератури.  Початкові поняття про фантастику.

18

 

Образ Аліси, світ її уяви і захопливі пригоди.

19

 

Образ Аліси, світ її уяви і захопливі пригоди.

20

 

Персонажі, які оточують Алісу.

21

 

Персонажі, які оточують Алісу.

22

 

Особливості художньої мови повісті-казки «Аліса в Країні Див»..

23

 

Організація  повісті-казки «Аліса в Країні Див» як гри.

24

 

Марина Цвєтаєва – авторка  вірша «Книги в червоній палітурці».

25

 

Чарівний світ літератури і мистецтва у вірші

М. Цвєтаєвої «Книги в червоній палітурці».

26

 

Контрольна робота. Сила творчої уяви. Тест.

Сучасна література. У колі добрих героїв

27

 

Класична та сучасна література. Теорія літератури.  Персонаж і герой літературного твору.

НАСКРІЗНІ ЛІНІЇ

Учень (учениця):

усвідомлює взаємозв’язок усього живого на землі (НЛ-1);

розуміє важливість сімейних зв’язків (НЛ-2);

осмислює необхідність дотримання здорового способу життя, важливість ненасильницького розв’язання конфліктів (НЛ-3);

оцінює креативність як важливу рису людського характеру(НЛ-4) .

 

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

1: розуміє, оцінює, презентує здобутки українських перекладачів творів зарубіжної літератури та їхній внесок у становлення й розвиток української літературної мови;

3: перетворює  інформацію з однієї форми в іншу (текст, таблиця, схема тощо) для розв’язання комунікативних завдань;

4: використовує сучасні технології (зокрема цифрові) для розширення кола читання художньої літератури;

5: комунікує грамотно і безпечно в інформаційному просторі;

6: орієнтується у світі сучасної літератури;

7: спирається  на етичний потенціал художньої літератури в процесі реалізації життєвих задач, підприємницьких рішень;

8: уникає дискримінування інших осіб у своїх висловлюваннях і діях;

 

28

 

Роальд Дал – автор повісті-казки «Чарлі і шоколадна фабрика».

29

 

Цікаві пригоди хлопчика Чарлі та його друзів на казковій шоколадній фабриці містера Вонкі.

30

 

Цікаві пригоди хлопчика Чарлі та його друзів на казковій шоколадній фабриці містера Вонкі.

31

 

Доброта і щирість головного героя повісті-казки «Чарлі і шоколадна фабрика».

32

 

Доброта і щирість головного героя повісті-казки «Чарлі і шоколадна фабрика».

33

 

Пауль Маар – автор казкової повісті «Машина для здійснення бажань, або Суботик повертається в суботу».

34

 

Яскравість художнього світу твору «Машина для здійснення бажань, або Суботик повертається в суботу».

35

 

Оптимістичний образ Суботика, його віра в силу думки й фантазії.

36

 

Реальне і фантастичне у творі «Машина для здійснення бажань, або Суботик повертається в суботу». Елементи фольклору та їхнє значення для розкриття головної ідеї – реалізація мрій, бажань і прагнень особистості.

37

 

Позакласне читання. Туве Янсон «Комета прилітає». Чарівність художнього світу твору.

38

 

Позакласне читання.Туве Янсон «Капелюх чарівника». Ідея доброти, щирості, сімейних цінностей.

39

 

Контрольна робота. Сучасна література. У колі добрих героїв. Тест.

Підсумки

40

41

 

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.